10 powodów, aby grać za darmo

Dlaczego swobodna zabawa jest tak ważna dla rozwoju dzieci

Dzieci muszą bawić się – przez kilka godzin dziennie, tak zdeterminowane i niezakłócone, jak to możliwe, razem z innymi dziećmi, w domu i na zewnątrz. Każdy, kto myśli, że zabawa jest bezużyteczną rozrywką, bezsensownymi rzeczami dla dzieci lub zwykłymi sztuczkami, jest w błędzie. Zabawa to najbardziej udany program edukacyjny i rozwojowy, najwyższa dyscyplina nauki i najlepsza dydaktyka na świecie! Możesz dowiedzieć się, dlaczego tak jest tutaj.

Margit Franz, autorka książki "Dziś znowu tylko grałem – i wiele się nauczyłem!"

1. Dzieci rodzą się do zabawy

Człowiek jest "Homo sapiens" i "Homo ludens", czyli człowiekiem mądrym i bawiącym się. Zabawa jest prawdopodobnie jedną z najstarszych technik kulturowych człowieka. Ludzie dzielą swój instynkt zabawy z wieloma innymi ssakami. Ponieważ ewolucja wytworzyła takie zachowanie, chęć zabawy jest głęboko zakorzeniona w ludziach. Żadne ludzkie dziecko nie musi być stymulowane, motywowane ani zachęcane do zabawy. Po prostu gra - zawsze i wszędzie.

1. Dzieci rodzą się do zabawy

2. Zabawa jest podstawową potrzebą dziecka

Podobnie jak jedzenie, picie, spanie, pielęgnacja, zabawa jest podstawową ludzką potrzebą. Dla reformatorskiej pedagog Marii Montessori zabawa jest dziełem dziecka. Kiedy dzieci się bawią, są poważne i skupione na swoich zabawkach. Zabawa jest głównym zajęciem dziecka i jednocześnie zwierciadłem jego rozwoju. Samoaktywna zabawa promuje procesy uczenia się i rozwoju dzieci na różne sposoby.

2. Zabawa jest podstawową potrzebą dziecka

3. Gra jest przyjemna i przyjemna

Żadne dziecko nie bawi się z zamiarem nauczenia się czegoś znaczącego. Dzieci są pasjonatami zabawy, ponieważ lubią ją. Cieszą się swoimi samostanowionymi działaniami i poczuciem własnej skuteczności, których doświadczają. Dzieci są z natury ciekawe, a ciekawość jest najlepszą dydaktyką na świecie. Niestrudzenie wypróbowują nowe rzeczy i zdobywają w ten sposób cenne doświadczenie życiowe. Uczenie się w zabawie jest przyjemną, holistyczną nauką, ponieważ zaangażowane są w nią wszystkie zmysły – nawet tak zwany nonsens.

3. Gra jest przyjemna i przyjemna

4. Zabawa trenuje ciało

Istotną funkcją gry bogatej ruchowo jest trening młodego jeszcze ciała. Mięśnie, ścięgna, stawy są wzmocnione. Sekwencje ruchowe są wypróbowywane, koordynowane i ćwiczone. W ten sposób udaje się coraz bardziej złożone działania. Radość z ruchu staje się motorem zdrowego rozwoju, dzięki czemu może rozwijać się świadomość ciała, świadomość ciała, kontrola, bezpieczeństwo ruchu, wytrzymałość i wydajność. Siła fizyczna i zaangażowanie emocjonalne stanowią wyzwanie dla całej osobowości. Wszystko to sprzyja całemu rozwojowi osobowości. Łóżka do zabawy i przygody mogą również wnieść tutaj ważny wkład. Zwłaszcza, że "trening" odbywa się codziennie i dość przypadkowo.

4. Zabawa trenuje ciało

5. Granie i nauka to para marzeń

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się sprzecznością, to wymarzona para, ponieważ zabawa jest najlepszym możliwym wsparciem dla dzieci. Jest to podstawowa forma uczenia się w dzieciństwie. Dzieci rozumieją świat poprzez zabawę. Badacze zabawy i dzieciństwa zakładają, że dziecko musi rozegrać co najmniej 15 000 godzin samostanowiącej zabawy, zanim zacznie szkołę. To około siedmiu godzin dziennie.

5. Granie i nauka to para marzeń

6. Zabawa łagodzi stres

Kiedy obserwujemy bawiące się dzieci, możemy wielokrotnie doświadczać, że przetwarzają wrażenia w zabawny sposób. W grach fabularnych inscenizowane są piękne, przyjemne, ale także smutne, przerażające doświadczenia. To, co dziecko bawi, ma dla niego znaczenie i znaczenie. Nie chodzi o osiągnięcie określonego celu lub wyniku. O wiele ważniejszy jest proces zabawy i doświadczenia, które może zdobyć ze sobą i innymi dziećmi w grze.

6. Zabawa łagodzi stres

7. Zabawa to nauka społeczna

Grupa zabaw mieszanych i mieszanych płci oferuje optymalne ramy rozwoju społecznego uczenia się. Ponieważ kiedy dzieci bawią się razem, ważne jest, aby realizować różne pomysły na zabawę. Aby to osiągnąć, należy zawrzeć porozumienia, uzgodnić zasady, rozwiązać konflikty i wynegocjować możliwe rozwiązania. Własne potrzeby muszą zostać cofnięte na rzecz pomysłu na grę i grupy rozgrywkowej, aby wspólna gra mogła się w ogóle rozwinąć. Dzieci dążą do więzi społecznych. Chcą należeć do grupy zabaw, a tym samym rozwijać nowe zachowania i strategie, które umożliwiają im przynależność. Zabawa otwiera drogę do samego siebie, ale także od "ja" do "ty" do "my".

7. Zabawa to nauka społeczna

8. Zabawa sprzyja kreatywności

Dzieci tworzą własną rzeczywistość poprzez zabawę. Nie ma czegoś takiego, czego nie da się zrobić – kwitnąca wyobraźnia sprawia, że niemal wszystko jest możliwe. Wyobraźnia, kreatywność i zabawa są nie do pomyślenia bez siebie. Działki zabaw dla dzieci są zarówno złożone, jak i pomysłowe. Są one wielokrotnie współkonstruowane. W grze często występują problemy, które należy rozwiązać. Poszukiwanie rozwiązań jest istotną częścią gry. To uczenie się eksploracyjne jest aktywnym zawłaszczaniem świata we własnym imieniu.

8. Zabawa sprzyja kreatywności

9. Zabawa przekracza granice

Gra jest bardzo ważna dla przyjaźni, a także kontaktów międzykulturowych i międzyjęzykowych. Przedszkole jest miejscem przeżywanej różnorodności społeczno-kulturowej. Kluczem do spotkań i wspólnoty jest zabawa. Dzieci dorastają w swojej kulturze poprzez zabawę i nawiązują kontakt ze sobą poprzez zabawę, ponieważ podczas zabawy wszystkie dzieci mówią tym samym językiem. Dziecięca otwartość na inne rzeczy i zainteresowanie nowymi rzeczami pokonuje granice i umożliwia rozwój nowych wzorców relacji.

9. Zabawa przekracza granice

10. Zabawa jest prawem dziecka

Dzieci mają prawo do wypoczynku, rekreacji i zabawy. To prawo do zabawy jest zapisane w art. 31 Konwencji ONZ o prawach dziecka. Komitet Praw Dziecka ONZ podkreśla, że zabawa dzieci powinna być uprawiana samodzielnie i mniej kontrolowana przez dorosłych. Zadaniem żłobków jest umożliwienie dzieciom niezakłóconej zabawy w stymulujących pomieszczeniach – wewnątrz i na zewnątrz. Pedagogika promująca zabawę umożliwia dziewczętom i chłopcom rozwijanie umiejętności zabawy i pozwala rodzicom uczestniczyć w tym, jak dobrze ich dzieci rozwijają się poprzez zabawę.

Po raz pierwszy opublikowano w przedszkolu heute 10/2017, s. 18-19

10. Zabawa jest prawem dziecka

Dzisiaj znowu tylko grał

Heute wieder nur gespielt

Solidny technicznie, a jednocześnie zorientowany na praktykę podręcznik "Dziś znowu tylko grałem - i wiele się nauczyłem!" autorstwa Margit Franz ujawnia znaczenie zabawy dla dzieci. Wspiera edukatorów w przekonującym przedstawieniu rodzicom i społeczeństwu ogromnych walorów edukacyjnych "pedagogiki pro-play".

Kup książkę

O autorze

Margit Franz

Margit Franz jest pedagogiem, absolwentem pedagoga społecznego, pedagogiem dyplomowanym. Była kierownikiem ośrodka opieki dziennej, asystentem badawczym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Darmstadt i konsultantem pedagogicznym. Dziś pracuje jako niezależny specjalista, autor i wydawca "PRAXIS KITA".

Strona autora

×