10 grunde til at spille gratis

Hvorfor fri leg er så vigtig for børns udvikling

Børn skal lege – i flere timer om dagen, så selvbestemmende og uforstyrret som muligt, sammen med andre børn, indendørs og udendørs. Enhver, der tror, at leg er et ubrugeligt tidsfordriv, meningsløse børns ting eller blot gimmicks, tager fejl. Spil er det mest succesrige uddannelses- og udviklingsprogram, den højeste disciplin for læring og den bedste didaktik i verden! Du kan finde ud af, hvorfor dette er tilfældet her.

Af Margit Franz, forfatter til bogen "I dag spillede igen kun – og lærte meget!"

1. Børn er født til at lege

Mennesket er en "Homo sapiens" og en "Homo ludens", dvs. en klog og en spillende mand. At spille er sandsynligvis en af menneskets ældste kulturelle teknikker. Mennesker deler deres legeinstinkt med mange andre pattedyr. Fordi evolutionen har produceret denne adfærd, er trangen til at lege dybt forankret i mennesker. Intet menneskebarn behøver at blive stimuleret, motiveret eller opmuntret til at lege. Det spiller bare – hvor som helst, når som helst.

1. Børn er født til at lege

2. Leg er et barns grundlæggende behov

Ligesom at spise, drikke, sove, pleje, lege er et grundlæggende menneskeligt behov. For reformpædagogen Maria Montessori er leg barnets arbejde. Når børn leger, er de seriøse og fokuserede på deres legetøj. Leg er barnets hovedbeskæftigelse og samtidig et spejl af hans udvikling. Selvaktiv leg fremmer børns lærings- og udviklingsprocesser på en række forskellige måder.

2. Leg er et barns grundlæggende behov

3. At spille er sjovt og behageligt

Intet barn leger med den hensigt at lære noget meningsfuldt. Børn brænder for at lege, fordi de nyder det. De nyder deres selvbestemte handlinger og den selveffektivitet, de oplever. Børn er naturligt nysgerrige, og nysgerrighed er den bedste didaktik i verden. De prøver utrætteligt nye ting og får værdifuld livserfaring på denne måde. Legende læring er lystbetonet, holistisk læring, fordi alle sanser er involveret i det – selv det såkaldte nonsens.

3. At spille er sjovt og behageligt

4. Leg træner kroppen

En væsentlig funktion af bevægelsesrig leg er træning af en stadig ung krop. Muskler, sener, led styrkes. Bevægelsessekvenser afprøves, koordineres og indøves. På denne måde lykkes stadig mere komplekse handlinger. Glæden ved bevægelse bliver motoren for sund udvikling, så kropsbevidsthed, kropsbevidsthed, kontrol, bevægelsessikkerhed, udholdenhed og ydeevne kan udvikle sig. Fysisk styrke og følelsesmæssig involvering udfordrer hele personligheden. Alt dette fremmer hele personlighedsudviklingen. Her kan eventyr- og legesenge også yde et vigtigt bidrag. Især fordi "træningen" foregår dagligt og helt tilfældigt.

4. Leg træner kroppen

5. Leg og læring er et drømmepar

Hvad der i første omgang ser ud til at være en modsigelse, er et drømmepar, fordi leg er den bedst mulige støtte til børn. Det er den elementære form for læring i barndommen. Børn forstår verden gennem leg. Lege- og barndomsforskere antager, at et barn skal have leget mindst 15.000 timers selvbestemt leg, når de starter i skole. Det er cirka syv timer om dagen.

5. Leg og læring er et drømmepar

6. Spil lindrer stress

Når vi observerer børn, der leger, kan vi igen og igen opleve, at de bearbejder indtryk på en legende måde. I rollespil iscenesættes smukke, underholdende, men også triste, skræmmende oplevelser. Hvad et barn spiller har betydning og betydning for ham. Det handler ikke så meget om at nå et specifikt mål eller resultat. Meget vigtigere er legeprocessen og de erfaringer, den kan få med sig selv og andre børn i spillet.

6. Spil lindrer stress

7. Leg er social læring

Legegruppen med blandet alder og blandet køn tilbyder en optimal udviklingsramme for social læring. For når børn leger sammen, er det vigtigt at realisere forskellige legeideer. For at opnå dette skal der indgås aftaler, aftales regler, konflikter skal løses, og mulige løsninger skal forhandles. Ens egne behov skal tages tilbage til fordel for en spilidé og legegruppe, så et fælles spil overhovedet kan udvikle sig. Børn stræber efter social forbundethed. De ønsker at tilhøre en legegruppe og derved udvikle ny adfærd og strategier, der gør dem i stand til at høre til. Leg åbner vejen til ens eget selv, men også fra "jeg'et" til "du" til "vi".

7. Leg er social læring

8. At spille er befordrende for kreativitet

Børn skaber deres egen virkelighed gennem leg. Der er ikke noget, der ikke kan gøres - den blomstrende fantasi gør næsten alt muligt. Fantasi, kreativitet og leg er utænkelige uden hinanden. Børns legeplots er både komplekse og fantasifulde. De er co-konstrueret igen og igen. Der er ofte problemer i spillet, der skal løses. Søgningen efter løsninger er en væsentlig del af spillet. Denne udforskende læring er aktiv tilegnelse af verden på egne vegne.

8. At spille er befordrende for kreativitet

9. Leg overskrider grænser

Leg er meget vigtigt for venskaber såvel som tværkulturelle og tværsproglige kontakter. Daginstitutionen er et sted med levet sociokulturel mangfoldighed. Nøglen til møder og samvær er leg. Børn vokser ind i deres kultur gennem leg og kommer i kontakt med hinanden gennem leg, fordi alle børn taler samme sprog i legen. Barnlig åbenhed over for andre ting og interesse for nye ting overvinder grænser og gør det muligt for nye forholdsmønstre at udvikle sig.

9. Leg overskrider grænser

10. Leg er et barns ret

Børn har ret til fritid, rekreation og leg. Denne ret til at spille er nedfældet i artikel 31 i FN's konvention om barnets rettigheder. FN's Komité for Barnets Rettigheder understreger, at børns leg bør udøves uafhængigt og mindre kontrolleret af voksne. Daginstitutionernes opgave er at give børnene mulighed for at lege uforstyrret i stimulerende rum – indendørs og udendørs. En legefremmende pædagogik gør det muligt for piger og drenge at udvikle deres legefærdigheder og giver forældre mulighed for at deltage i, hvor godt deres børn udvikler sig gennem leg.

Først offentliggjort i børnehave heute 10/2017, s. 18-19

10. Leg er et barns ret

I dag spillede igen kun

Heute wieder nur gespielt

Den teknisk velfunderede og samtidig praksisorienterede håndbog "I dag legede igen kun - og lærte meget!" af Margit Franz udfolder betydningen af børns leg. Det støtter undervisere i overbevisende at præsentere de enorme uddannelsesmæssige fordele ved en "pro-play pædagogik" for forældre og offentligheden.

Køb bogen

Om forfatteren

Margit Franz

Margit Franz er pædagog, uddannet socialpædagog, kandidatpædagog. Hun var leder af en daginstitution, forskningsassistent ved Darmstadt University of Applied Sciences og pædagogisk konsulent. I dag arbejder hun som uafhængig specialist, forfatter og udgiver af "PRAXIS KITA".

Forfatterens hjemmeside

×