🇳🇱
Deze pagina is een automatische vertaling en slechts een voorvertoning. Bezoek zo nodig de Duitse of Engelse website.

10 redenen voor vrij spel

Waarom vrij spel zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen

Kinderen moeten spelen – meerdere uren per dag, zo zelfbepaald en ongestoord mogelijk, samen met andere kinderen, binnen en buiten. Wie denkt dat spelen een nutteloos tijdverdrijf is, zinloze kinderspullen of louter gimmicks, vergist zich. Spelen is het meest succesvolle onderwijs- en ontwikkelingsprogramma, de hoogste discipline van leren en de beste didactiek ter wereld! Waarom dit het geval is, lees je hier.

Door Margit Franz, auteur van het boek "Vandaag weer alleen maar gespeeld – en veel geleerd!"

1. Spelen wordt in de wieg van kinderen geplaatst

De mens is een "Homo sapiens" en een "Homo ludens", d.w.z. een wijs en speels persoon. Spelen is waarschijnlijk een van de oudste culturele technieken van de mens. Mensen delen hun instinct om met veel andere zoogdieren te spelen. Omdat evolutie dit gedrag heeft voortgebracht, is de drang om te spelen diep geworteld in de mens. Geen enkel mensenkind hoeft gestimuleerd, gemotiveerd of aangemoedigd te worden om te spelen. Het speelt eenvoudig - overal en altijd.

1. Spelen wordt in de wieg van kinderen geplaatst

2. Spelen is een basisbehoefte van het kind

Net als eten, drinken, slapen, zorgen, spelen is een menselijke basisbehoefte. Voor de hervormingspedagoog Maria Montessori is spel het werk van het kind. Als kinderen spelen, zijn ze serieus en gefocust op hun spel. Spelen is de hoofdberoep van het kind en tegelijkertijd een spiegel van zijn ontwikkeling. Zelf-actief spel bevordert de leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen op verschillende manieren.

2. Spelen is een basisbehoefte van het kind

3. Spelen is plezier en plezier

Geen enkel kind speelt met de bedoeling iets zinvols te leren. Kinderen zijn gepassioneerd door spelen omdat ze het leuk vinden. Ze genieten van hun zelfbepaalde acties en de zelfeffectiviteit die ze hebben ervaren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en nieuwsgierigheid is de beste didactiek ter wereld. Ze proberen onvermoeibaar nieuwe dingen uit en doen zo waardevolle levenservaringen op. Spelend leren is plezierig, holistisch leren, omdat alle zintuigen erbij betrokken zijn – zelfs de zogenaamde onzin.

3. Spelen is plezier en plezier

4. Spelen traint het lichaam

Een essentiële functie van bewegingsrijk spel is de training van een nog jong lichaam. Spieren, pezen, gewrichten worden versterkt. Bewegingssequenties worden uitgeprobeerd, gecoördineerd en ingestudeerd. Op deze manier slagen steeds complexere acties. De vreugde van beweging wordt de motor van een gezonde ontwikkeling, zodat lichaamsgevoel, bewustzijn, controle, bewegingsveiligheid, uithoudingsvermogen en prestaties zich kunnen ontwikkelen. Fysieke kracht en emotionele betrokkenheid dagen de hele persoonlijkheid uit. Dit alles bevordert de hele persoonlijkheidsontwikkeling. Ook avonturen- en speelbedden kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Vooral omdat de "training" dagelijks en vrij incidenteel plaatsvindt.

4. Spelen traint het lichaam

5. Spelen en leren zijn een droomkoppel

Wat in eerste instantie een contrast lijkt, is een droomkoppel, want spelen is de best mogelijke ondersteuning voor kinderen. Het is de elementaire vorm van leren in de kindertijd. Door te spelen begrijpen kinderen de wereld. Spel- en kinderonderzoekers gaan ervan uit dat een kind minstens 15.000 uur zelfbepaald spel moet hebben gespeeld tegen de tijd dat ze naar school gaan. Dat is ongeveer zeven uur per dag.

5. Spelen en leren zijn een droomkoppel

6. Spelen vermindert stress

Als we kinderen zien spelen, kunnen we keer op keer ervaren dat ze indrukken spelenderwijs verwerken. In rollenspellen worden mooie, plezierige, maar ook verdrietige, angstaanjagende ervaringen opgevoerd. Wat een kind speelt heeft betekenis en betekenis voor zichzelf. Het gaat minder om het behalen van een specifiek doel of resultaat. Veel belangrijker zijn het speelproces en de ervaringen die het kan opdoen met zichzelf en andere kinderen in het spel.

6. Spelen vermindert stress

7. Spelen is sociaal leren

De gemengde leeftijds- en genderspeelgroep biedt een optimaal ontwikkelingskader voor sociaal leren. Want wanneer kinderen samen spelen, is het belangrijk om verschillende spelideeën te realiseren. Daartoe moeten afspraken worden gemaakt, regels worden overeengekomen, conflicten worden opgelost en mogelijke oplossingen worden onderhandeld. Eigen behoeften moeten worden teruggenomen ten gunste van een spelidee en peuterspeelzaal, zodat een gemeenschappelijk spel zich überhaupt kan ontwikkelen. Kinderen streven naar sociale verbondenheid. Ze willen bij een peuterspeelzaal horen en daardoor nieuw gedrag en strategieën ontwikkelen die hen in staat stellen erbij te horen. Spelen opent de weg naar het eigen ik, maar ook van het ik naar de jij naar het wij.

7. Spelen is sociaal leren

8. Spelen bevordert de creativiteit

Kinderen creëren spelenderwijs hun eigen werkelijkheid. Onmogelijk bestaat niet – de opbloeiende verbeelding maakt bijna alles mogelijk. Verbeelding, creativiteit en spel zijn ondenkbaar zonder elkaar. Kinderspeelkavels zijn zowel complex als fantasierijk. Ze worden voortdurend samen geconstrueerd. In het spel ontstaan vaak problemen die opgelost moeten worden. Het zoeken naar oplossingen is een essentieel onderdeel van het spel. Dit verkennende leren is een actieve wereld toe-eigening op zich.

8. Spelen bevordert de creativiteit

9. Spelen overstijgt grenzen

Spelen is van groot belang voor vriendschappen en interculturele en taaloverschrijdende contacten. De Kita is een plaats van geleefde sociaal-culturele diversiteit. De sleutel tot ontmoetingen en saamhorigheid is het spel. Door te spelen groeien kinderen in hun cultuur en maken spelenderwijs contact met elkaar, want in het spel spreken alle kinderen dezelfde taal. Kinderlijke openheid voor andere dingen en interesse in nieuwe dingen overwint grenzen en zorgt ervoor dat nieuwe relatiepatronen zich kunnen ontwikkelen.

9. Spelen overstijgt grenzen

10. Spelen is een kinderrecht

Kinderen hebben recht op vrije tijd, recreatie en spel. Dit recht om te spelen is vastgelegd in artikel 31 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind benadrukt dat het spel van kinderen onafhankelijk moet worden beoefend en minder gecontroleerd door de volwassene. De taak van kinderdagverblijven is om kinderen ongestoord te laten spelen in stimulerend ingerichte ruimtes – binnen en buiten. Een spelbevorderende pedagogie stelt meisjes en jongens in staat om hun speelvaardigheden te ontwikkelen en stelt ouders in staat om deel te nemen aan hoe goed hun kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

Voor het eerst gepubliceerd in de kleuterklas heute 10/2017, pp. 18-19

10. Spelen is een kinderrecht

Vandaag weer alleen gespeeld

Heute wieder nur gespielt

Margit Franz's technisch degelijke en tegelijkertijd praktijkgerichte handboek "Vandaag weer alleen maar gespeeld – en veel geleerd!" ontvouwt het belang van kinderlijk spel. Het ondersteunt opvoeders bij het overtuigend presenteren van de enorme educatieve voordelen van een "pro-game pedagogie" ten opzichte van ouders en in het openbaar.

Boek kopen

Over de auteur

Margit Franz

Margit Franz is pedagoog, sociaal pedagoog en gediplomeerd pedagoog. Ze was hoofd van een kinderdagverblijf, onderzoeksassistent aan de Darmstadt University of Applied Sciences en pedagogisch adviseur. Tegenwoordig werkt ze als onafhankelijk consultant, auteur en redacteur van de "PRAXIS KITA".

Website van de auteur