10 grunde til fri leg

Hvorfor fri leg er så vigtig for børns udvikling

Børn har brug for at lege - flere timer om dagen, så selvstændigt og uforstyrret som muligt, sammen med andre børn, både indendørs og udendørs. Enhver, der tror, at leg er et unyttigt tidsfordriv, meningsløst børnetøj eller blot en gimmick, tager fejl. Leg er det mest succesfulde uddannelses- og udviklingsprogram, den ypperste læringsdisciplin og den bedste didaktik i verden! Find ud af hvorfor her.

Af Margit Franz, forfatter til bogen "Jeg har lige spillet igen i dag - og lært en masse undervejs!"

1. Børn er født til at lege

Mennesket er "homo sapiens" og "homo ludens", dvs. klogt og legende. At lege er sandsynligvis en af menneskehedens ældste kulturteknikker. Mennesker deler deres legeinstinkt med mange andre pattedyr. Fordi evolutionen har frembragt denne adfærd, er trangen til at lege dybt forankret i mennesket. Intet menneskebarn behøver at blive stimuleret, motiveret eller opmuntret til at lege. De leger bare - hvor som helst og når som helst.

1. Børn er født til at lege

2. Leg er et grundlæggende behov for børn

Ligesom at spise, drikke, sove og pleje sig selv er leg et grundlæggende menneskeligt behov. For reformpædagogen Maria Montessori er legen barnets arbejde. Når børn leger, er de seriøse og fokuserede omkring deres leg. Legen er barnets hovedbeskæftigelse og samtidig en afspejling af dets udvikling. Selvaktiv leg fremmer børns lærings- og udviklingsprocesser på mange forskellige måder.

2. Leg er et grundlæggende behov for børn

3. Det er sjovt og behageligt at spille

Intet barn leger med den hensigt at lære noget nyttigt. Børn brænder for at lege, fordi de nyder det. De nyder deres selvbestemte handlinger og den self-efficacy, de oplever. Børn er nysgerrige af natur, og nysgerrighed er det bedste didaktiske værktøj i verden. De prøver utrætteligt nye ting af og får på den måde værdifuld livserfaring. Læring gennem leg er lystbetonet, holistisk læring, fordi alle sanser er involveret - også de såkaldte nonsenssanser.

3. Det er sjovt og behageligt at spille

4. Leg træner kroppen

En af hovedfunktionerne ved at lege med masser af bevægelse er at træne en ung krop. Muskler, sener og led styrkes. Bevægelsessekvenser afprøves, koordineres og indøves. På den måde opnås stadig mere komplekse handlinger. Glæden ved at bevæge sig bliver motoren i en sund udvikling, så kropsbevidsthed, kontrol, bevægelsessikkerhed, udholdenhed og præstation kan udvikles. Fysisk anstrengelse og følelsesmæssig involvering udfordrer hele personligheden. Alt dette fremmer den samlede personlige udvikling. Eventyr- og legesenge kan også yde et vigtigt bidrag her. Især fordi "træningen" foregår dagligt og i forbifarten.

4. Leg træner kroppen

5 Leg og læring er et drømmeteam

Det, der umiddelbart ser ud til at være en selvmodsigelse, er faktisk et dreamteam, for leg er den bedst mulige måde at opmuntre børn på. Det er den elementære form for læring i barndommen. Børn forstår verden gennem leg. Lege- og barndomsforskere antager, at et barn skal have leget selvstændigt i mindst 15.000 timer, når det starter i skole. Det er cirka syv timer om dagen.

5 Leg og læring er et drømmeteam

6. At spille reducerer stress

Når vi observerer børn i leg, kan vi gang på gang se, at de bearbejder indtryk gennem leg. I rollelege udspiller der sig smukke, fornøjelige, men også triste og skræmmende oplevelser. Det, et barn leger, har mening og betydning for det. Det handler i mindre grad om at opnå et bestemt mål eller resultat. Meget vigtigere er legeprocessen og de oplevelser, de kan få med sig selv og andre børn gennem legen.

6. At spille reducerer stress

7 Leg er social læring

Den alders- og kønsblandede legegruppe tilbyder en ideel udviklingsramme for social læring. For når børn leger sammen, skal forskellige legeideer realiseres. For at gøre det skal der indgås aftaler, aftales regler, løses konflikter og forhandles om mulige løsninger. Individuelle behov skal sættes til side til fordel for en legeidé og en legegruppe, så den fælles leg overhovedet kan udvikle sig. Børn stræber efter sociale forbindelser. De ønsker at høre til i en legegruppe og udvikler ny adfærd og strategier, der gør det muligt for dem at høre til. Legen åbner vejen til selvet, men også fra selvet til du'et til vi'et.

7 Leg er social læring

8. Leg er befordrende for kreativitet

Børn skaber deres egen virkelighed gennem leg. Det umulige findes ikke - en blomstrende fantasi gør næsten alt muligt. Fantasi, kreativitet og leg er utænkelige uden hinanden. Børns legeaktiviteter er både komplekse og fantasifulde. De bliver hele tiden konstrueret på ny. I legen opstår der ofte problemer, som skal løses. At søge efter løsninger er en væsentlig del af legen. Denne læring gennem opdagelse er en aktiv tilegnelse af verden i sin egen ret.

8. Leg er befordrende for kreativitet

9. Leg overvinder grænser

Legen er meget vigtig for venskaber og kontakter på tværs af kulturer og sprog. Daginstitutionen er et sted med levende sociokulturel mangfoldighed. Nøglen til møder og samvær er leg. Gennem leg vokser børn ind i deres kultur og får kontakt med hinanden gennem leg, for i legen taler alle børn det samme sprog. Et barns åbenhed over for andre og interesse for nye ting overvinder grænser og gør det muligt at udvikle nye relationsmønstre.

9. Leg overvinder grænser

10. Leg er et barns ret

Børn har ret til fritid, rekreation og leg. Denne ret til leg er nedfældet i artikel 31 i FN's konvention om barnets rettigheder. FN's Børnekomité understreger, at børns leg skal være selvstændig og mindre voksenstyret. Det er daginstitutionernes opgave at give børnene mulighed for at lege uforstyrret i stimulerende rum - både indendørs og udendørs. En legefremmende pædagogik giver piger og drenge mulighed for at udvikle deres legekompetencer og giver forældrene mulighed for at deltage i, hvor godt deres børn udvikler sig gennem leg.

Udgivet første gang i kindergarten heute 10/2017, s. 18-19

10. Leg er et barns ret

Har lige spillet igen i dag

Heute wieder nur gespielt

Margit Franz' velbegrundede og praksisorienterede håndbog "Heute wieder nur gespielt - und dabei viel gelernt!" (At lege igen i dag - og lære en masse i processen) forklarer vigtigheden af børns leg. Den hjælper pædagoger med overbevisende at præsentere de enorme pædagogiske fordele ved en "pro-leg-pædagogik" for forældre og offentligheden.

Køb bog

Om forfatteren

Margit Franz

Margit Franz er pædagog, uddannet socialpædagog og uddannet pædagog. Hun har været leder af en daginstitution, forskningsassistent ved Darmstadt University of Applied Sciences og pædagogisk specialkonsulent. I dag arbejder hun som freelance fagkonsulent, forfatter og redaktør af "PRAXIS KITA".

Forfatterens hjemmeside

×