Gegevensbescherming

Privacyverklaring en tegelijkertijd informatie van de betrokkenen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU

Wij, Billi-Bolli Kindermöbel GmbH, nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende verklaringen geven je een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

Let op: Dit is een vertaling van het Duitse gegevensbeschermingsbeleid. Het Duitse gegevensbeschermingsbeleid is bindend.

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Bedrijf:Billi-Bolli Kindermöbel GmbH
Wettelijke vertegenwoordiger:Felix Orinsky, Peter Orinsky (bedrijfsleiders)
Adres:Billi-Bolli Kindermöbel GmbH
Am Etzfeld 5
85669 Pastetten
Duitsland
Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:IITR Datenschutz GmbH, Dr. Sebastian Kraska, email@iitr.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als je deze uit eigen beweging aan ons doorgeeft. Er worden geen andere persoonsgegevens verzameld. Elke verwerking van je persoonsgegevens die verder gaat dan de wettelijke machtigingen, gebeurt alleen op basis van je uitdrukkelijke toestemming.

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bv. bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht). Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de totstandkoming van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang meer is bij de verdere opslag.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van orderverwerkers buiten de Europese Unie, zoals e-mail providers.

Individuele gegevensverwerkingsprocedures

Klant/prospect gegevens

Betrokken gegevens:

Voor de uitvoering van de overeenkomst meegedeelde gegevens; eventueel aanvullende gegevens voor verwerking op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoel:

Uitvoering van contracten, met inbegrip van aanbiedingen, bestellingen, verkoop en facturering, kwaliteitsborging, telefonisch contact.

Ontvanger:
 • Overheidsorganen wanneer er sprake is van dwingende wetgeving

 • Externe dienstverleners of andere contractanten, onder meer voor gegevensverwerking en hosting, voor verzending, vervoer en logistiek, dienstverleners voor het drukken en verzenden van informatie.

 • Andere externe instanties voor zover de betrokkene toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan om redenen van overwegend belang.

Voor de levering van onze artikelen geven wij opdracht aan de volgende expediteurs en pakketdienstverleners. Zij ontvangen je klantnummer, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres en andere bestelgerelateerde gegevens die nodig zijn voor de levering (bestelnummer, pakketgegevens enz.). Deze worden ook afgedrukt op adresetiketten die aan de zendingen worden bevestigd en dus kunnen worden ingezien door personen die bij de vervoersketen betrokken zijn.

 • HERMES Einrichtungs Service GmbH & Co. KG, Albert-Schweitzer-Straße 33, 32584 Löhne, tel. +49 5732 103-0, e-mail: info-2mh@hermesworld.com

 • Spedicam GmbH, Römerstrasse 6, 85375 Neufahrn, Tel. 08165 40 380-0, e-mail: info@spedicam.de

 • Kochtrans Patrick G. Koch GmbH, Römerstrasse 8, 85375 Neufahrn, Tel. +49 8165 40381-0

 • DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg

 • United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Tel. 01806 882 663

 • Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tel. +49 228 18 20, E-Mail: impressum.brief@deutsche­post.de

Als je bij ons matrassen bestelt, kunnen we je adresgegevens ook doorsturen naar de fabrikant voor directe levering.

Duur opslag:

Tot herroeping bewaren wij je bestelgegevens in ons klantenbestand om je bij volgende aankopen zo goed mogelijk te kunnen adviseren. In het geval van andere, later irrelevante gegevens is de duur van de gegevensopslag afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt deze gewoonlijk 10 jaar.

Sollicitatieprocedure

Betrokken gegevens:

Ingediende sollicitatiegegevens zoals sollicitatiebrief, CV, referenties, enz.

Verwerkingsdoel:

Uitvoering van de sollicitatieprocedure

Ontvanger:
 • Overheidsorganen waar dwingende wettelijke vereisten gelden.

 • Externe dienstverleners of andere contractanten, onder meer voor gegevensverwerking en hosting.

 • Andere externe instanties voor zover de betrokkene toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan vanwege een hoger belang.

Duur opslag:

Sollicitatiegegevens worden over het algemeen binnen vier maanden na de kennisgeving van het besluit verwijderd, tenzij toestemming is gegeven om gegevens langer te bewaren in het kader van de opname in de pool van sollicitanten.

Werkgelegenheidsgegevens

Betrokken gegevens:

Voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens; in voorkomend geval, aanvullende gegevens voor verwerking op basis van je uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoel:

Uitvoering van de overeenkomst in het kader van de arbeidsverhouding

Ontvanger:
 • Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld belastingdienst, socialezekerheidsinstantie, verzekeringsmaatschappij voor werkgevers.

 • Externe dienstverleners of andere contractanten, inclusief voor gegevensverwerking en hosting, loonadministratie, reiskostenadministratie, verzekeringsdiensten, voertuiggebruik.

 • Andere externe instanties voor zover de betrokkene toestemming heeft gegeven of een doorgifte toelaatbaar is wegens overwegend belang, bijvoorbeeld in verband met verzekeringsuitkeringen.

Duur opslag:

De duur van de gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht en bedraagt meestal 10 jaar tot na het vertrek van de werknemer.

Gegevens van de leverancier

Betrokken gegevens:

Voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens; in voorkomend geval, aanvullende gegevens voor verwerking op basis van je uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoel:

Uitvoering van het contract, met inbegrip van onderzoek, aankoop, kwaliteitsborging

Ontvanger:
 • Overheidsinstanties in het geval van dwingende wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld belastingdienst, douane

 • Externe dienstverleners of andere contractanten, bijvoorbeeld voor gegevensverwerking en -hosting, boekhouding, betalingsverwerking

 • Andere externe instanties voor zover de betrokkene toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan om redenen van overwegend belang

Duur opslag:

De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt meestal 10 jaar.

Specifieke details van de website

Cookies

Onze internetpagina’s maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine gegevensrecords die van de webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd. Er worden geen persoonsgegevens in opgeslagen. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website (bijv. het winkelwagen) en worden automatisch geplaatst. Andere (zoals voor Google Analytics) zijn optioneel en worden alleen gebruikt als je daar uitdrukkelijk mee instemt. Je kunt het gebruik van cookies over het algemeen voorkomen door het opslaan van cookies in je browser te verbieden. Veel belangrijke functies (bijv. het winkelwagen op onze website) kun je dan echter niet gebruiken.

Datatransmissie

Hieronder volgt een opsomming van verschillende gebieden op onze website waar je vrijwillig persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken. Je gegevens worden in gecodeerde vorm eerst naar onze webserver en van daaruit naar ons verzonden. Om redenen van gegevensbeveiliging blijven de via de website aan ons doorgegeven gegevens een jaar lang in een speciale gegevensbeveiligingsdatabank op onze webserver, waaruit ze na een jaar automatisch worden verwijderd.

Winkelwagen

Je winkelwagen wordt opgeslagen op onze server en kan door ons worden bekeken. Naast de artikelen worden de gegevens die je in de tweede bestelstap invoert (rekening- en leveringsadres, betalingswijze, verzendingswijze en andere details) opgeslagen. Je winkelwagen wordt aan jou (of je browser) toegewezen via een cookie in je browser met een unieke ID. Zolang je in de tweede bestelstap geen persoonlijke gegevens invoert, kan het winkelwagen niet aan jou persoonlijk worden toegewezen. Je kunt je winkelwagen op elk moment leegmaken, de ingevulde velden verwijderen (en leeg opslaan) en de cookies in je browser verwijderen om de link naar je winkelwagen te verwijderen. Niet verzonden winkelwagens worden een jaar na de laatste verandering van onze server verwijderd.

Koop op afbetaling

Als je in het bestelproces als betaalmethode aankoop op afbetaling kiest, geven wij in de volgende stap je adresgegevens (postadres en e-mailadres) door aan easyCredit / Teambank AG. Voordat je via de pagina bij easyCredit, waarnaar je wordt doorverwezen, informeert of een koop op afbetaling mogelijk is, kun je daar de “Informatie over contractuele verwerking” oproepen, waarin wordt uitgelegd aan welke andere ondernemingen welke van jouw gegevens worden doorgegeven voor de kredietbeslissing.

Contactformulier

Om je persoonlijk te kunnen aanspreken en je vraag te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk je achternaam en e-mailadres in te vullen in het contactformulier op de website. Alleen in het geval dat je aanvraag leidt tot bijvoorbeeld het opstellen van een aanbieding door ons of de verzending van houtmonsters, slaan wij je gegevens op in ons klantenbestand.

Online enquête

Bij je bestelling ontvang je van ons een code waarmee je kunt deelnemen aan een enquête op onze website. Om deel te nemen moet je je klantnummer en je naam invoeren. Andere informatie zoals je antwoorden op onze vragen zijn optioneel. Om bij toekomstige raadplegingen je gegevens te kunnen oproepen en de goederenbon die je voor je deelname ontvangt te kunnen toewijzen, koppelen wij je gegevens in de enquête aan je stamgegevens in ons klantenbestand.

Tweedehands pagina

Op onze tweedehands pagina kun je je gebruikte Billi-Bolli kindermeubelen te koop aanbieden. Om geïnteresseerden in staat te stellen contact met je op te nemen, hebben we ten minste een telefoonnummer of e-mailadres en je woonplaats nodig. Deze persoonsgegevens en een foto van de door jou geüploade aanbieding worden bij de betreffende aanbieding gepubliceerd. Je bent vrij om de titel van de aanbieding, de vrije tekst van de aanbieding en andere optionele details te kiezen, rekening houdend met onze specificaties in het instellingsformulier. Nadat wij van jou hebben vernomen dat je aanbieding is verkocht, zullen wij deze onmiddellijk markeren en je contactgegevens van de pagina verwijderen. Indien nodig publiceren wij je feedback, inclusief je naam, onder het aanbod, dat op de site blijft staan. Wij zullen te allen tijde voldoen aan je verzoek om je naam, feedback of de gehele vermelding van de site te verwijderen. Onverkochte aanbiedingen worden na 1 jaar volledig van de site verwijderd.

Nieuwsbrief en tweedehands mededeling

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, geef je ons je e-mailadres. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Om ongewenste registratie van jouw e-mailadres door derden te voorkomen, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Na het invoeren van je e-mailadres ontvang je automatisch een e-mail met een bevestigingslink waarop je moet klikken voordat je e-mailadres wordt opgeslagen in onze distributielijst. Je toestemming voor het opslaan van je e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief blijft bij ons opgeslagen totdat je je uitschrijft via een daartoe bestemde link aan het einde van elke nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen en daarmee bezwaar maakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Dezelfde procedure geldt voor de melding op onze tweedehands pagina. Registratie hiervoor staat los van registratie voor de nieuwsbrief.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc (Google). Google Analytics gebruikt zijn eigen cookies, die een analyse van j gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie _anonymizeIp() om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Daarbij wordt je IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat het naar servers in de VS wordt doorgestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door je browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Ads Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google, Inc (Google). Google Ads Conversion Tracking maakt ook gebruik van cookies, die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal de gegevens niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies meestal voorkomen als je het opslaan van cookies in je browser verbiedt.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen.

Verdere informatie

Wij beantwoorden graag al je vragen die niet door dit gegevensbeschermingsbeleid worden beantwoord. Neem gewoon contact met ons op.

Je hebt het recht om op elk moment geïnformeerd te worden over je persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, de herkomst ervan en het doel waarvoor ze zijn opgeslagen. Je kunt je gegevens te allen tijde laten blokkeren, corrigeren of verwijderen of je recht op bezwaar uitoefenen. Je hebt ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: Beiers staatsbureau voor gegevensbescherming (BayLDA), www.lda.bayern.de.