Donatieprojecten van Billi-Bolli

Verbondenheid met kinderen wereldwijd

Onze klanten en wij zijn vele malen beter af dan veel mensen in andere delen van de wereld. Kinderen lijden het meest onder oorlogen en andere rampen. We willen niet de andere kant opkijken, maar betrokken raken. Daarom steunen wij bij afwisseling verschillende kindgerelateerde projecten die dringend hulp nodig hebben. Ook al kunnen we de problemen niet oplossen, het helpt een beetje en houdt het bewustzijn levend. We hopen dat je het ook zo ziet.

In totaal hebben we tot nu toe € 167.000 gedoneerd. Hieronder vind je informatie over individuele projecten die wij ondersteunen.

UNICEF

Wij zijn ondersteunend lid van de kinderhulporganisatie UNICEF. Word ook UNICEF sponsor, en verbeter de wereld voor kinderen met een regelmatige bijdrage.

Ukraine
Erdinger Anzeiger
OAfrica e.V.

Wij steunden het OAfrica-project in Ghana met € 35.000.

OAfrica e.V.

OAfrica werd in oktober 2002 in Ghana opgericht met als doel weeskinderen en kwetsbare kinderen in Ghana te steunen. Aanvankelijk bestond het werk voornamelijk uit het verbeteren van de levensomstandigheden in de weeshuizen, en er werd ook een apart weeshuis opgericht. Vandaag weten we echter: 90 % van de 4.500 kinderen die in Ghana in weeshuizen leven, soms onder catastrofale omstandigheden, zijn geen wezen! Zij leven in weeshuizen omdat arme families dit als de enige manier zien om het voortbestaan van hun kinderen te garanderen. Vanuit het oogpunt van OA kan duurzaam engagement ten behoeve van kinderen in Ghana dan ook alleen bestaan uit het ondersteunen van gezinnen en dorpsgemeenschappen, zodat de kinderen de kans krijgen om in hun gezin op te groeien. Het werk van OA richt zich tegenwoordig dan ook op de reïntegratie van kinderen en de ondersteuning van hun families. Daarnaast runt OA een eigen kinderdorp in Ayenyah voor kinderen die vanwege hun persoonlijke lot niet naar hun familie kunnen terugkeren.

oafrica.org

Schulen für Afrika

Voor het project Scholen voor Afrika hebben wij € 20.000 overgemaakt aan UNICEF.

Schulen für Afrika

Elk kind heeft recht op onderwijs. Toch gaat in de landen van Afrika ten zuiden van de Sahara nog steeds ongeveer één op de drie kinderen niet naar school. Veel gezinnen zijn te arm om schoolmateriaal voor hun kinderen te betalen. Vooral in plattelandsgebieden zijn scholen vaak overvol, slecht uitgerust of gewoon te ver weg. En er is een gebrek aan gekwalificeerde leraren. De AIDS-epidemie verergert de situatie. UNICEF, de Nelson Mandela Foundation en de Hamburgse vereniging voor de bevordering van democratie en internationaal recht hebben daarom de campagne Scholen voor Afrika gelanceerd. Het doel is te zorgen voor goed basisonderwijs voor kinderen in in totaal elf Afrikaanse landen. UNICEF steunt de bouw van extra klaslokalen, levert schoolmateriaal en leidt leraren op. Het doel is dat alle scholen kindvriendelijk worden.

www.unicef.nl/ons-werk/onderwijs

Miteinander Hoffnung pflanzen

We hebben € 13.000 gedoneerd aan het project “Miteinander Hoffnung pflanzen”.

Miteinander Hoffnung pflanzen

Palangavanu in het zuiden van Tanzania is de partnergemeente van de Evangelische Kerk van onze buurgemeente Markt Schwaben, met als uitgangspunt wederzijds geven en nemen en van elkaar leren. Tanzania is een van de armste landen ter wereld, dus de gemeenschap wordt op vele manieren ondersteund: Er wordt aids-onderwijs gegeven, schoolgeld gesubsidieerd en opleiding bevorderd; leerlingen worden ondersteund met schoolmaterialen, er worden kleuterscholen gebouwd en goederen zoals kleding, vervoermiddelen, machines, materialen of gereedschappen worden naar behoefte ingezameld en naar Tanzania gestuurd.

www.marktschwaben-evangelisch.de/partnerschaft/palangavanu.html

Hunger in Afrika

Om de hongersnood in verschillende Afrikaanse landen te bestrijden, hebben wij € 11.000 aan UNICEF gedoneerd.

Hunger in Afrika

In Oost-Afrikaanse landen als Madagaskar, Zuid-Soedan, Ethiopië, Somalië of Nigeria zijn miljoenen mensen ondervoed. In sommige gebieden loopt elk derde kind het risico om te sterven. Extreme droogte – de Verenigde Naties noemden het “een van de ergste droogtes in 60 jaar” – stijgende voedselprijzen en decennia van gewapende conflicten deden de situatie in de Hoorn van Afrika in 2011 escaleren. Medewerkers van UNICEF ter plaatse melden dat kinderen gras, bladeren en hout eten omdat ze zo’n honger hebben. De hulp van UNICEF was en is onder meer gericht op de snelle levering van therapeutische aanvullende voeding en geneesmiddelen aan ernstig ondervoede kinderen, alsmede op de verstrekking van schoon drinkwater en hygiëne aan gezinnen. De hulp wordt voornamelijk georganiseerd via een netwerk van lokale en enkele internationale partnerorganisaties.

www.unicef.nl/ons-werk/voeding

Schritt für Schritt

Voor het hulpproject “Schritt für Schritt” “Stap voor stap”)in India hebben wij € 7.000 overgemaakt.

Schritt für Schritt

Het doel van de vereniging zonder winstoogmerk is het verlichten van armoede en ontberingen in de derde wereld, met name in India. Door behoeftige kinderen, jongeren en ook jonge volwassenen te ondersteunen in hun opleiding wil zij bijdragen aan de verbetering van hun sociale situatie en zo een zekere toekomst met een beroep en inkomen mogelijk maken.

schritt-fuer-schritt-ev.de

Cap Anamur

Wij steunden de organisatie “Cap Anamur – Deutsche Notärzte e.V.” met € 6.000.

Cap Anamur

Cap Anamur biedt wereldwijd humanitaire hulp, zelfs op plaatsen waar de belangstelling van de media allang is weggeëbd. De nadruk ligt op medische zorg en toegang tot onderwijs. In oorlogs- en crisisgebieden worden structuren gecreëerd die het leven van mensen in nood blijvend verbeteren: met het herstel en de bouw van ziekenhuizen en scholen, de opleiding en bijscholing van plaatselijk personeel, en de levering van bouwmaterialen, hulpgoederen en medicijnen.

www.cap-anamur.org/en

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

De vereniging “Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.” heeft van ons € 4.000 ontvangen.

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Outjenaho heeft een schoolpartnerschap opgezet tussen de Ottenhofen Primary School en de Morukutu Primary School in Namibië. Het doel is de Afrikaanse school te steunen volgens het motto “Onderwijs als motor voor een betere toekomst”. De donaties werden gebruikt om schoolbenodigdheden, schoenen en kleding te kopen. De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd. De bouw van een beschermende muur tegen wilde dieren werd gerealiseerd. Regelmatige leveringen van fruit verbeteren het anders eenzijdige dieet (maïspap). Andere projecten zijn de aanleg van een waterput en een overdekte eetzaal voor de schoolkinderen. Maar ook penvriendschappen en uitwisselingen met de leerlingen van beide scholen zijn belangrijk. Een inzicht in de respectieve andere cultuur is tegelijkertijd leerzaam en spannend.

outjenaho.com

Heartkids e.V.

Voor het project “Heartkids” hebben we € 3.000 gedoneerd.

Heartkids e.V.

Heartkids e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk die zich in de eerste plaats richt op kinderen en jongeren in Zuid-India. Het doel van de vereniging is het ondersteunen van mensen in nood die sociaal achtergesteld zijn, bijvoorbeeld door handicaps, ziekte, overlijden van familieleden, dakloosheid of financiële problemen. Verenigingsoprichtster Judith Retz: “Het is de liefde voor mensen die ons werk draagt – liefde voorbij huidskleur, kaste of een bepaalde religie. Uit deze liefde vloeit het zeer natuurlijke medelijden voort met de armsten der armen, die in de straten van India vaak een bestaan leiden dat men zich in Europa niet eens kan voorstellen”

www.heartkids.de

Baobab Family

Wij steunden het “Baobab Family Project” met € 3.000.

Baobab Family

Het weeshuis in Mikindani (in het zuidoosten van Kenia) was het eerste project van de Baobab Family. Het werd een nieuwe familie voor 31 jongens, meestal wezen en straatkinderen. Deze kinderen wonen nu in het Baobab Children’s Home samen met Keniaanse maatschappelijk werkers en gaan naar school, zodat ze een zelfstandige toekomst tegemoet gaan.

www.baobabfamily.org

Mosambique

Voor AIDS-wezen in Mozambique hebben we € 3.000 overgemaakt aan UNICEF.

Mosambique

In Mozambique blijft bijna geen enkele familie van AIDS verschoond: bijna elke zesde Mozambikaan tussen 15 en 49 jaar is seropositief, dat zijn 1,5 miljoen mensen. Meer dan 500.000 kinderen hebben hun moeder of beide ouders al aan AIDS verloren. En elk jaar worden er 35.000 pasgeborenen geboren die al HIV-positief zijn. UNICEF steunt gemeenschappen zodat zij voor de vele weeskinderen kunnen zorgen. UNICEF helpt ook de medische zorg voor HIV-positieve kinderen te verbeteren en de overdracht van het virus op pasgeborenen te voorkomen. Het ondersteunt ook onderwijs voor adolescenten.

www.unicef.nl/ons-werk/hiv-en-aids

Matthew

Voor de wederopbouw in Haïti na de orkaan Matthew overhandigden wij UNICEF een cheque van € 3.000.

Matthew

Opnieuw zijn de Haïtianen zwaar getroffen: Orkaan Matthew heeft, net als de aardbeving in 2010, tot 90 procent van alle woningen in Haïti verwoest. Er zijn nauwelijks nog huizen met daken, veel hutten zijn gewoon weggeblazen. Enorme hoeveelheden water hebben alles onbruikbaar gemaakt wat nog overeind stond. Wij hebben een cheque overhandigd aan de Unicef-groep in München om de organisatie te steunen bij haar wederopbouwinspanningen in Haïti.

www.unicef.nl/pers/2016-10-07-half-miljoen-kinderen-bedreigd-door-schade-orkaan-matthew

Nepal

Voor de overlevenden van de aardbeving in Nepal hebben we € 3.000 overgemaakt..

Nepal

De aardbeving vond plaats op 25 april 2015 en wordt beschouwd als de zwaarste in de regio in 80 jaar. De autoriteiten schatten dat meer dan 10.000 mensen zijn omgekomen. Het zwaarst getroffen gebied is de Kathmanduvallei en de nabijgelegen valleien, waar veel mensen werden begraven onder het puin van ingestorte huizen of onder puinlawines. Veel mensen zijn dakloos geworden en er is gebrek aan onderdak, voedsel, drinkwater en medische hulp. Niet-gouvernementele hulporganisaties uit Duitsland stuurden noodhulp naar het rampgebied.

www.unicef.nl/pers/2015-04-26-bijna-1-miljoen-kinderen-nepal-heeft-dringend-hulp-nodig-na-aardbeving

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Wij hebben € 3.000 overgedragen aan de vereniging “Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.”.

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Zigira Primary School is een basisschool midden in de Keniaanse bush bij Ukunda nabij Mombasa. Het werd gebouwd en gesteund door gemotiveerde mensen uit de Pfalz en heel Duitsland. Een paar hutten in de wildernis legden de basis voor aanvaardbare leeromstandigheden. De vereniging Schülerhilfe Kenia Direkt e.V. werkt volgens het motto hulp voor zelfhulp om ervoor te zorgen dat gezinnen die hoofdzakelijk van zelfvoorzieningslandbouw leven, de kans krijgen om in de toekomst in hun levensonderhoud te voorzien door via onderwijs toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Taifun

Voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen hebben wij € 1.000 gedoneerd.

Taifun

Het is een nachtmerrie voor kinderen en hun families op de Filipijnen: een van de ergste tyfoons ooit heeft hun thuis verwoest en mensen in een wanhopige situatie achtergelaten. Veel van de beelden doen denken aan de tsunami van 2004, waarbij ongeveer zes miljoen kinderen werden getroffen door voedseltekorten, dakloosheid en watergebrek.

www.unicef.nl/pers/2013-11-11-unicef-helpt-slachtoffers-tyfoon-filipijnen

Daarnaast hebben we met een totaal van € 41.000 vele andere organisaties en individuele acties gesteund.

Bijvoorbeeld de Helperskring voor Asiel in onze stad, het Ronald McDonald Huis in München, het kindertehuis Atemreich of de adventskalender voor goede werken van de Süddeutsche Zeitung.

×