🇳🇱
Deze pagina is een automatische vertaling en slechts een voorvertoning. Bezoek zo nodig de Duitse of Engelse website.

Donatieprojecten van Billi-Bolli

Verbondenheid met kinderen wereldwijd

Onze klanten en wij zijn vele malen beter af dan veel mensen in andere delen van de wereld. Vooral kinderen zijn het slachtoffer van oorlogen en andere rampen. We willen niet de andere kant op kijken, we willen meedoen. Daarom ondersteunen we afwisselend verschillende kindgerelateerde projecten die dringend hulp nodig hebben. Zelfs als we de problemen niet kunnen oplossen, helpt het een beetje en houdt het het bewustzijn levend. We hopen dat u het op dezelfde manier ziet.

In totaal hebben we tot nu toe € 166.000 gedoneerd. Hieronder vindt u informatie over individuele projecten die wij ondersteunen.

UNICEF

Wij zijn een ondersteunend lid van de liefdadigheidsinstelling voor kinderen UNICEF. Word een UNICEF-sponsor om de wereld een betere plek voor kinderen te maken met een regelmatige bijdrage.

Ukraine
Erdinger Anzeiger vom 9.3.2022
OAfrica e.V.

We ondersteunden het project "OAfrica" in Ghana met € 35.000.

OAfrica e.V.

Met als doel weeskinderen en kwetsbare kinderen in Ghana te ondersteunen, is OAfrica in oktober 2002 in Ghana opgericht. Aanvankelijk was het werk essentieel om de leefomstandigheden in weeshuizen te verbeteren en werd een apart weeshuis opgericht. Vandaag weten we echter dat 90% van de 4.500 kinderen in Ghana, van wie sommigen in weeshuizen onder catastrofale omstandigheden leven, geen weeskinderen zijn! Ze leven in weeshuizen omdat arme gezinnen dit zien als de enige uitweg om het voortbestaan van hun kinderen te garanderen. Vanuit het oogpunt van OA kan duurzame inzet voor het welzijn van de kinderen in Ghana daarom alleen bestaan uit het ondersteunen van de gezinnen en dorpsgemeenschappen, zodat de kinderen de kans krijgen om in hun gezin op te groeien. OA richt zich daarom vandaag in haar werk op de re-integratie van kinderen en de ondersteuning van hun families. Daarnaast runt OA een eigen kinderdorp in Ayenyah voor die kinderen die vanwege hun persoonlijke lot niet naar hun familie kunnen terugkeren.

oafrica.org

Schulen für Afrika

Voor het project "Scholen voor Afrika" hebben we € 20.000 overgemaakt naar UNICEF.

Schulen für Afrika

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Maar in de landen van Afrika ten zuiden van de Sahara gaat ongeveer een op de drie kinderen nog steeds niet naar school. Veel gezinnen zijn te arm om schoolbenodigdheden voor hun kinderen te betalen. Vooral op het platteland zijn scholen vaak overvol, slecht uitgerust of simpelweg te ver weg. En er is een gebrek aan gekwalificeerde leraren. De aidsepidemie verergert de situatie. UNICEF, de Nelson Mandela Foundation en de Hamburg Society for the Promotion of Democracy and International Law hebben daarom de campagne "Schools for Africa" gelanceerd. Het doel is om te zorgen voor een goede basisopleiding voor kinderen in in totaal elf Afrikaanse landen. UNICEF ondersteunt de bouw van extra klaslokalen, levert schoolspullen en traint leraren. Het streven is dat alle scholen "kindvriendelijk" worden.

www.unicef.de/schulen-fuer-afrika/11774

Miteinander Hoffnung pflanzen

We hebben € 13.000 gedoneerd aan het project "Planting Hope Together".

Miteinander Hoffnung pflanzen

Palangavanu in het zuiden van Tanzania is de partnergemeente van de Evanglische Kirche van onze buurstad Markt Schwaben, met het principe van wederzijds geven en nemen en van elkaar leren. Tanzania is een van de armste landen ter wereld, dus de gemeenschap wordt op vele manieren ondersteund: aidsonderwijs, schoolgeld en training wordt bevorderd; leerlingen worden ondersteund met schoolmaterialen, kleuterscholen worden gebouwd en goederen zoals kleding, vervoermiddelen, machines, materialen of gereedschappen worden naar wens verzameld en naar Tanzania gestuurd.

www.marktschwaben-evangelisch.de/partnerschaft/palangavanu.html

Hunger in Afrika

Voor de strijd tegen hongersnood in diverse Afrikaanse landen hebben we € 11.000 gedoneerd aan UNICEF.

Hunger in Afrika

In Oost-Afrikaanse landen als Madagaskar, Zuid-Soedan, Ethiopië, Somalië en Nigeria zijn miljoenen mensen ondervoed. In sommige gebieden loopt een op de drie kinderen het risico te overlijden. Extreme droogte – de Verenigde Naties noemden het "een van de ergste droogtes in 60 jaar" – stijgende voedselprijzen en decennia van gewapend conflict escaleerden de situatie in de Hoorn van Afrika in 2011. UNICEF-medewerkers ter plaatse melden dat kinderen gras, bladeren en hout eten omdat ze zo'n honger hebben. De focus van de hulp van UNICEF was en is onder andere de snelle levering van ernstig ondervoede kinderen met therapeutisch aanvullend voedsel en medicijnen, evenals de levering van gezinnen met schoon drinkwater en hygiënebehoeften. De hulp wordt voornamelijk georganiseerd via een netwerk van lokale en enkele internationale partnerorganisaties.

www.unicef.de/informieren/projekte/einsatzbereiche-110796/hunger-111210/hunger-in-afrika/135392

Schritt für Schritt

Voor het hulpproject "Step by Step" in India hebben we € 7.000 overgemaakt.

Schritt für Schritt

Het doel van de vzw is om armoede en ontberingen in de "Derde Wereld" te verlichten, met een focus op India. Door behoeftige kinderen, jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen in hun opleiding, wil hij bijdragen aan het verbeteren van hun sociale situatie en zo een veilige toekomst met werk en inkomen mogelijk maken.

www.wirhelfenindien.de

Cap Anamur

We ondersteunden de organisatie "Cap Anamur – Deutsche Notärzte e.V." met € 6.000.

Cap Anamur

Cap Anamur biedt wereldwijd humanitaire hulp, zelfs op plaatsen waar de belangstelling van de media al lang is afgenomen. De focus ligt op medische zorg en toegang tot onderwijs. In oorlogs- en crisisgebieden worden structuren gecreëerd die het leven van mensen in nood permanent verbeteren: met de reparatie en bouw van ziekenhuizen en scholen, de opleiding en bijscholing van lokale werknemers en de levering van bouwmaterialen, hulpgoederen en medicijnen.

www.cap-anamur.org

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

De vereniging "Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V." heeft € 4.000,- van ons ontvangen.

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Outjenaho is een schoolpartnerschap gestart tussen Ottenhofen Primary School en Morukutu Primary School in Namibië. Het doel is om de Afrikaanse school te ondersteunen onder het motto "Onderwijs als motor voor een betere toekomst". Via donaties konden schoolgerei, schoenen en kleding worden gekocht. Sanitaire voorzieningen werden gerepareerd. De bouw van een beschermende omheining tegen wilde dieren werd gerealiseerd. Regelmatige fruitleveringen verbeteren het anders eenzijdige dieet (maïspap). Andere projecten zijn de bouw van een fontein en de creatie van een overdekte eethoek voor de schoolkinderen. Penvrienden en de uitwisseling met de leerlingen van beide scholen zijn echter ook belangrijk. Een inkijkje in de andere cultuur is leerzaam en spannend tegelijk.

outjenaho.com

Heartkids e.V.

Voor het project "Heartkids" hebben we € 3.000 gedoneerd.

Heartkids e.V.

Heartkids e.V. is een non-profit organisatie waarvan de ondersteuning zich voornamelijk richt op kinderen en jongeren in Zuid-India. Het doel van de vereniging is om mensen in nood te ondersteunen die sociaal achtergesteld zijn, bijvoorbeeld door handicaps, ziektes, overlijden van familieleden, dakloosheid of financiële noodsituaties. Verenigingsoprichtster Judith Retz: "Het is de liefde voor mensen die ons werk draagt – liefde voorbij huidskleur, kaste of een bepaalde religie. Uit deze liefde ontspringt het zeer natuurlijke mededogen voor de armsten van de armen, die vaak in de straten van India leven die in Europa niet eens kunnen worden voorgesteld.

www.heartkids.de

Baobab Family

We ondersteunden het "Baobab Family Project" met € 3.000.

Baobab Family

Het weeshuis in Mikindani (in het zuidoosten van Kenia) was het eerste project van de "Baobab Familie". Het werd een nieuw gezin voor 31 jongens, voornamelijk weeskinderen en straatkinderen. Deze kinderen wonen nu in het "Baobab Children's Home" samen met Keniaanse maatschappelijk werkers en gaan naar school zodat ze naar een onafhankelijke toekomst kunnen kijken.

www.baobabfamily.org

Mosambique

Voor aidswezen in Mozambique hebben we € 3.000 overgemaakt naar UNICEF.

Mosambique

In Mozambique wordt bijna geen enkel gezin gespaard van aids: bijna een op de zes Mozambikanen tussen de 15 en 49 jaar is hiv-positief, oftewel 1,5 miljoen mensen. Meer dan 500.000 kinderen hebben hun moeder of beide ouders al verloren aan aids. En elk jaar worden 35.000 pasgeborenen hiv-positief geboren. UNICEF ondersteunt de gemeenschappen zodat zij voor de vele weeskinderen kunnen zorgen. UNICEF helpt ook om de medische zorg voor hiv-positieve kinderen te verbeteren en overdracht van het virus op pasgeborenen te voorkomen. Ook onderwijs voor jongeren wordt ondersteund.

www.unicef.de/index.php?id=161

Matthew

Voor de wederopbouw in Haïti na orkaan Matthew overhandigden we UNICEF een cheque van € 3.000.

Matthew

Opnieuw zijn de Haïtianen hard getroffen: orkaan Matthew verwoestte, net als de aardbeving in 2010, tot 90 procent van alle woningen in Haïti. Er zijn nauwelijks nog huizen met daken over, veel hutten zijn gewoon weggevlogen. Enorme hoeveelheden water maken alles wat stilstaat onbruikbaar. We hebben de Unicef-groep München een cheque overhandigd om de organisatie te ondersteunen bij de wederopbouw in Haïti.

www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2016/hurrikan-matthew/124186

Nepal

Voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal hebben we € 3.000 overgemaakt.

Nepal

De aardbeving vond plaats op 25 april 2015. Het wordt beschouwd als de zwaarste in de regio voor 80 jaar. De autoriteiten gaan uit van meer dan 10.000 doden. Het zwaarst getroffen is de Kathmandu-vallei en de nabijgelegen valleien, waar veel mensen zijn bedolven onder het puin van instortende huizen of onder puinlawines. Veel mensen zijn dakloos geworden en er is een gebrek aan onderdak, voedsel, drinkwater en medische hulp. Niet-gouvernementele hulporganisaties uit Duitsland stuurden noodhulp naar het rampgebied.

de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Nepal_2015

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

We hebben € 2.000 overgemaakt naar de vereniging "Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.".

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Zigira Primary School is een basisschool midden in de Keniaanse bush bij Ukunda bij Mombasa. Het werd opgebouwd en gepromoot door toegewijde mensen uit de Palts en in heel Duitsland. Sommige hutten in de bush legden de basis voor acceptabele leeromstandigheden. Onder het motto "Help voor zelfhulp" zet de vereniging Schülerhilfe Kenia Direkt e.V. zich in om ervoor te zorgen dat gezinnen die voornamelijk op zelfvoorzienende landbouw leven, de mogelijkheid hebben om in de toekomst hun brood te verdienen door toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt door middel van onderwijs.

www.schuelerhilfe-kenia-direkt.de

Taifun

We hebben € 1.000 gedoneerd voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan in de Filipijnen.

Taifun

Voor de kinderen en hun families in de Filippijnen is het een nachtmerrie: een van de zwaarste tyfoons aller tijden heeft hun thuisland verwoest, waardoor mensen in een wanhopige situatie verkeren. Veel van de foto's doen denken aan de tsunami in 2004. Ongeveer zes miljoen kinderen worden getroffen door voedseltekorten, dakloosheid en watertekorten.

www.unicef.de/philippinen

Daarnaast hebben we vele andere organisaties en individuele acties ondersteund met een totaal van € 41.000.

Bijvoorbeeld de Helferkreis Asyl in het ongeziene Ort, het Ronald McDonald Huis in München, het Atemreich Children's Home of de Adventskalender voor Goede Werken van de Süddeutsche Zeitung.