Darcovské projekty spoločnosti Billi-Bolli

Spojenie s deťmi z celého sveta

Naši zákazníci a my sme na tom mnohonásobne lepšie ako mnohí ľudia v iných častiach sveta. Obete vojen a iných katastrof sú najmä deti. Nechceme sa pozerať iným smerom, chceme sa zapojiť. Preto striedavo podporujeme rôzne projekty týkajúce sa detí, ktoré naliehavo potrebujú pomoc. Aj keď nedokážeme vyriešiť problémy, trochu to pomáha a udržuje vedomie bdelé. Dúfame, že sa cítite rovnako.

Celkovo sme doteraz darovali 167 000 €. Nižšie nájdete informácie o jednotlivých projektoch, ktoré podporujeme.

UNICEF

Sme podporným členom Detského fondu OSN (UNICEF). Staňte sa sponzorom UNICEF, aby sa svet stal lepším miestom pre deti s pravidelným príspevkom.

Ukraine
Erdinger Anzeiger vom 9.3.2022
OAfrica e.V.

Projekt "OAfrica" v Ghane sme podporili sumou 35 000 EUR.

OAfrica e.V.

S cieľom podporiť siroty a zraniteľné deti v Ghane bola v októbri 2002 v Ghane založená spoločnosť OAfrica. Spočiatku práca spočívala najmä v zlepšovaní životných podmienok v detských domovoch a bol založený aj samostatný sirotinec. Dnes však vieme, že 90% zo 4 500 detí, ktoré žijú v detských domovoch v Ghane, niektoré z nich v katastrofických podmienkach, nie sú siroty! Žijú v detských domovoch, pretože chudobné rodiny to považujú za jediný spôsob, ako zabezpečiť prežitie svojich detí. Z pohľadu OA preto udržateľný záväzok k blahu detí v Ghane môže pozostávať len z podpory rodín a dedinských komunít, aby deti mali šancu vyrastať vo svojich rodinách. Dnešná práca OA sa preto zameriava na reintegráciu detí a podporu ich rodín. Okrem toho OA prevádzkuje svoju vlastnú detskú dedinu v Ayenyah pre tie deti, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojich rodín kvôli svojmu osobnému osudu.

oafrica.org

Schulen für Afrika

UNICEF sme darovali 20 000 € na projekt "Školy pre Afriku".

Schulen für Afrika

Každé dieťa má právo na vzdelanie. V subsaharskej Afrike však asi jedno z troch detí stále nechodí do školy. Mnohé rodiny sú príliš chudobné na to, aby platili za školské potreby pre svoje deti. Najmä vo vidieckych oblastiach sú školy často preplnené, slabo vybavené alebo jednoducho príliš ďaleko. A chýbajú kvalifikovaní učitelia. Epidémia AIDS situáciu zhoršuje. UNICEF, Nadácia Nelsona Mandelu a Hamburská spoločnosť na podporu demokracie a medzinárodného práva preto spustili kampaň "Školy pre Afriku". Cieľom je zabezpečiť dobré základné vzdelanie pre deti celkovo v jedenástich afrických krajinách. UNICEF podporuje výstavbu ďalších tried, poskytuje školské potreby a školí učiteľov. Cieľom je, aby sa všetky školy stali "priateľskými k deťom".

www.unicef.de/schulen-fuer-afrika/11774

Miteinander Hoffnung pflanzen

Na projekt "Výsadba nádeje spoločne" sme venovali 13 000 €.

Miteinander Hoffnung pflanzen

Palangavanu na juhu Tanzánie je partnerskou cirkvou evanjelickej cirkvi nášho susedného mesta Markt Schwaben, s princípom vzájomného dávania a brania a učenia sa jeden od druhého. Tanzánia je jednou z najchudobnejších krajín na svete, takže komunita je podporovaná mnohými spôsobmi: vzdelávanie o AIDS, školné sa poskytuje a vzdelávanie sa podporuje; žiaci dostávajú podporu školskými pomôckami, stavajú sa materské školy a tovar, ako sú oblečenie, dopravné prostriedky, stroje, materiály alebo nástroje, sa podľa potreby zbiera a posiela do Tanzánie.

www.marktschwaben-evangelisch.de/partnerschaft/palangavanu.html

Hunger in Afrika

UNICEF sme darovali 11 000 EUR na boj proti hladomoru v rôznych afrických krajinách.

Hunger in Afrika

V krajinách východnej Afriky, ako je Madagaskar, Južný Sudán, Etiópia, Somálsko a Nigéria, sú milióny ľudí podvyživené. V niektorých oblastiach hrozí smrť každému tretiemu dieťaťu. Extrémne sucho – OSN hovorí o "jednom z najhorších období sucha za posledných 60 rokov" – rastúce ceny potravín a desaťročia ozbrojených konfliktov vyhrotili situáciu v Africkom rohu v roku 2011. Pracovníci UNICEF v teréne hlásia, že deti jedia trávu, lístie a drevo, pretože sú také hladné. Pomoc UNICEF sa okrem iného zamerala na poskytovanie liečebných doplnkových potravín a liekov vážne podvyživeným deťom, ako aj na poskytovanie čistej pitnej vody a hygienických potrieb rodinám. Pomoc sa organizuje najmä prostredníctvom siete miestnych a niektorých medzinárodných partnerských organizácií.

www.unicef.de/informieren/projekte/einsatzbereiche-110796/hunger-111210/hunger-in-afrika/135392

Schritt für Schritt

Previedli sme 7 000 EUR na projekt pomoci "Krok za krokom" v Indii.

Schritt für Schritt

Cieľom neziskovej asociácie je zmierniť chudobu a ťažkosti v "treťom svete" so zameraním na Indiu. Podporou detí, dospievajúcich a mladých dospelých v núdzi v ich vzdelávaní chce prispieť k zlepšeniu ich sociálnej situácie a umožniť tak bezpečnú budúcnosť s prácou a príjmom.

schritt-fuer-schritt-ev.de

Cap Anamur

Podporili sme organizáciu "Cap Anamur – Deutsche Notärzte e.V." sumou 6 000 €.

Cap Anamur

Cap Anamur poskytuje humanitárnu pomoc po celom svete, dokonca aj na miestach, kde záujem médií už dávno ustúpil. Dôraz sa kladie na lekársku starostlivosť a prístup k vzdelaniu. Vo vojnových a krízových zónach sa vytvárajú štruktúry, ktoré trvalo zlepšujú životy ľudí v núdzi: opravou a výstavbou nemocníc a škôl, školením a ďalším vzdelávaním miestnych zamestnancov a poskytovaním stavebných materiálov, humanitárnych potrieb a liekov.

www.cap-anamur.org

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Združenie "Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V." od nás získalo 4 000 €.

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Outjenaho inicioval školské partnerstvo medzi základnou školou Ottenhofen a základnou školou Morukutu v Namíbii. Cieľom je podporiť africkú školu podľa motta "Vzdelávanie ako motor lepšej budúcnosti". Prostredníctvom darov bolo možné zakúpiť školské potreby, obuv a oblečenie. Sociálne zariadenia boli opravené. Realizovala sa výstavba ochranného plota proti voľne žijúcim zvieratám. Pravidelné dodávky ovocia zlepšujú inak jednostrannú stravu (kukuričná kaša). Medzi ďalšie projekty patrí výstavba studne a vytvorenie krytej jedálne pre školákov. Dôležité sú však aj kamaráti z pera a výmeny so študentmi z oboch škôl. Nahliadnutie do inej kultúry je poučné a vzrušujúce zároveň.

outjenaho.com

Heartkids e.V.

Na projekt "Heartkids" sme venovali 3 000 €.

Heartkids e.V.

Heartkids e.V. je neziskové združenie, ktorého podpora sa zameriava predovšetkým na deti a mladých ľudí v južnej Indii. Cieľom združenia je podpora ľudí v núdzi, ktorí sú sociálne znevýhodnení, napr. z dôvodu zdravotného postihnutia, choroby, úmrtia rodinných príslušníkov, bezdomovectva alebo finančných ťažkostí. Judith Retz, zakladateľka združenia: "Je to láska k ľuďom, ktorá podporuje našu prácu – láska mimo farby pleti, kasty alebo konkrétneho náboženstva. Z tejto lásky pramení prirodzený súcit s najchudobnejšími z chudobných, ktorí často prežívajú v uliciach Indie život, ktorý si Európa ani nedokáže predstaviť.

www.heartkids.de

Baobab Family

Podporili sme "Rodinný projekt Baobab" sumou 3 000 €.

Baobab Family

Sirotinec v Mikindani (v juhovýchodnej Keni) bol prvým projektom "rodiny Baobab". Stala sa novou rodinou pre 31 chlapcov, väčšinou sirôt a detí ulice. Tieto deti teraz žijú v "detskom domove Baobab" spolu s kenskými sociálnymi pracovníkmi a chodia do školy, aby sa mohli tešiť na nezávislú budúcnosť.

www.baobabfamily.org

Mosambique

Pre siroty po AIDS v Mozambiku sme previedli 3 000 EUR do UNICEF.

Mosambique

V Mozambiku nie je takmer žiadna rodina ušetrená od AIDS: takmer každý šiesty Mozambičan vo veku od 15 do 49 rokov je HIV pozitívny, alebo 1,5 milióna ľudí. Viac ako 500 000 detí už stratilo svoju matku alebo oboch rodičov kvôli AIDS. A každý rok sa 35 000 novorodencov narodí HIV pozitívnych. UNICEF podporuje komunity, aby sa mohli postarať o mnoho osirelých detí. UNICEF tiež pomáha zlepšiť lekársku starostlivosť o HIV pozitívne deti a zabrániť prenosu vírusu na novorodencov. Podporuje sa aj vzdelávanie mladých ľudí.

www.unicef.de/index.php?id=161

Matthew

Na rekonštrukciu Haiti po hurikáne Matthew sme odovzdali UNICEF šek na 3 000 EUR.

Matthew

Haiťania boli opäť tvrdo zasiahnutí: hurikán Matthew, podobne ako zemetrasenie v roku 2010, zničil až 90 percent všetkých domov na Haiti. Nezostali takmer žiadne domy so strechami, mnohé chatrče jednoducho odleteli. Obrovské množstvo vody robí nepoužiteľným všetko, čo zostalo stáť. Odovzdali sme šek skupine UNICEF v Mníchove na podporu organizácie pri jej rekonštrukcii na Haiti.

www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2016/hurrikan-matthew/124186

Nepal

Obetiam zemetrasenia v Nepále sme previedli 3 000 EUR.

Nepal

K zemetraseniu došlo 25. apríla 2015. Už 80 rokov sa považuje za najťažší v regióne. Úrady odhadujú, že zomrelo viac ako 10 000 ľudí. Najhoršie postihnuté je údolie Káthmandu a okolité údolia, kde bolo mnoho ľudí pochovaných pod troskami zrútených domov alebo pod lavínami trosiek. Mnoho ľudí zostalo bez domova a chýba prístrešie, jedlo, pitná voda a lekárska pomoc. Mimovládne humanitárne organizácie z Nemecka poslali do postihnutého regiónu núdzovú pomoc.

de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Nepal_2015

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

3 000 € sme previedli združeniu "Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.".

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Základná škola Zigira je základná škola uprostred kenského buša neďaleko mesta Ukunda neďaleko Mombasy. Bola vybudovaná a podporovaná angažovanými ľuďmi z Falcka a celého Nemecka. Niekoľko chatrčí v buši položilo základy prijateľných podmienok učenia. Podľa motta "Pomáhame ľuďom, aby si pomohli sami" sa združenie Schülerhilfe Kenia Direkt e.V. zaviazalo zabezpečiť, aby rodiny, z ktorých väčšina žije zo samozásobiteľského poľnohospodárstva, mali v budúcnosti príležitosť zarobiť si na živobytie prístupom na trh práce prostredníctvom vzdelávania.

Taifun

Obetiam tajfúnu Haiyan na Filipínach sme darovali 1 000 EUR.

Taifun

Je to nočná mora pre deti a ich rodiny na Filipínach: jeden z najvážnejších tajfúnov všetkých čias zdevastoval ich vlasť a zanechal ľudí v zúfalej situácii. Mnohé z obrázkov pripomínajú cunami v roku 2004. Približne šesť miliónov detí trpí nedostatkom potravín, bezdomovectvom a nedostatkom vody.

www.unicef.de/philippinen

Okrem toho sme podporili mnoho ďalších organizácií a individuálnych kampaní celkovou sumou 41 000 €.

Napríklad azyl Helferkreis v našom meste, dom Ronalda McDonalda v Mníchove, detský domov Atemreich alebo Adventný kalendár dobrých skutkov denníka Süddeutsche Zeitung.

×