⭐⭐⭐⭐⭐ Opinie Google
🌍 Polski ▼
🔎
🛒 Navicon

Projekty darowizn Billi-Bolli

Kontakt z dziećmi na całym świecie

Nasi klienci i my jesteśmy wielokrotnie w lepszej sytuacji niż wielu ludzi w innych częściach świata. Dzieci są szczególnie ofiarami wojen i innych katastrof. Nie chcemy odwracać wzroku, chcemy się zaangażować. Dlatego na przemian wspieramy różne projekty związane z dziećmi, które pilnie potrzebują pomocy. Nawet jeśli nie potrafimy rozwiązać problemów, to trochę pomaga i utrzymuje świadomość przy życiu. Mamy nadzieję, że czujesz to samo.

W sumie do tej pory przekazaliśmy 170 000 euro. Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych projektach, które wspieramy.

UNICEF

Jesteśmy członkiem wspierającym organizacji charytatywnej UNICEF działającej na rzecz dzieci. Zostań sponsorem UNICEF, aby uczynić świat lepszym miejscem dla dzieci dzięki regularnej wpłatie.

Ukraine
Erdinger Anzeiger
OAfrica e.V.

Wsparliśmy projekt "OAfrica" w Ghanie kwotą 35 000 euro.

OAfrica e.V.

OAfrica została założona w Ghanie w październiku 2002 roku w celu wspierania sierot i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji w Ghanie. Początkowo praca polegała głównie na poprawie warunków bytowych w sierocińcach, powstał też osobny sierociniec. Dziś jednak wiemy, że 90% z 4500 dzieci, które mieszkają w sierocińcach w Ghanie, niektóre z nich w katastrofalnych warunkach, nie są sierotami! Mieszkają w sierocińcach, ponieważ biedne rodziny widzą w tym jedyny sposób na zapewnienie przetrwania swoim dzieciom. Z punktu widzenia OA trwałe zaangażowanie na rzecz dobrostanu dzieci w Ghanie może zatem polegać jedynie na wspieraniu rodzin i społeczności wiejskich, tak aby dzieci miały szansę dorastać w swoich rodzinach. W związku z tym OA koncentruje dziś swoje działania na reintegracji dzieci i wspieraniu ich rodzin. Ponadto OA prowadzi własną wioskę dziecięcą w Ayenyah dla tych dzieci, które nie mogą wrócić do swoich rodzin ze względu na swój osobisty los.

www.oafrica.org/de

Schulen für Afrika

Na projekt "Szkoły dla Afryki" przekazaliśmy UNICEF 20 000 euro.

Schulen für Afrika

Każde dziecko ma prawo do nauki. Ale w Afryce Subsaharyjskiej około jedno na troje dzieci nadal nie chodzi do szkoły. Wiele rodzin jest zbyt biednych, aby zapłacić za materiały szkolne dla swoich dzieci. Zwłaszcza na obszarach wiejskich szkoły są często przepełnione, słabo wyposażone lub po prostu zbyt oddalone. Brakuje też wykwalifikowanych nauczycieli. Epidemia AIDS pogarsza sytuację. W związku z tym UNICEF, Fundacja Nelsona Mandeli i Hamburskie Towarzystwo Promocji Demokracji i Prawa Międzynarodowego rozpoczęły kampanię "Szkoły dla Afryki". Celem jest zapewnienie dobrej edukacji podstawowej dzieciom w jedenastu krajach afrykańskich. UNICEF wspiera budowę dodatkowych sal lekcyjnych, dostarcza materiały szkolne i szkoli nauczycieli. Chodzi o to, aby wszystkie szkoły stały się "przyjazne dzieciom".

www.unicef.de/schulen-fuer-afrika/11774

Miteinander Hoffnung pflanzen

Przekazaliśmy 13 000 euro na projekt "Sadzimy nadzieję razem".

Miteinander Hoffnung pflanzen

Palangavanu w południowej Tanzanii jest kongregacją partnerską Kościoła Ewangelickiego z sąsiedniego miasta Markt Schwaben, kierującą się zasadą wzajemnego dawania i brania oraz uczenia się od siebie nawzajem. Tanzania jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, więc społeczność jest wspierana na wiele sposobów: prowadzona jest edukacja na temat AIDS, płacone są czesne i promowana jest edukacja; uczniowie otrzymują wsparcie w postaci materiałów szkolnych, budowane są przedszkola, a dobra takie jak odzież, środki transportu, maszyny, materiały czy narzędzia są w razie potrzeby odbierane i wysyłane do Tanzanii.

www.marktschwaben-evangelisch.de/partnerschaft/palangavanu.html

Hunger in Afrika
Trocaire, cc-by-2.0

Przekazaliśmy UNICEF 11 000 euro na walkę z głodem w różnych krajach afrykańskich.

Hunger in Afrika

W krajach Afryki Wschodniej, takich jak Madagaskar, Sudan Południowy, Etiopia, Somalia i Nigeria, miliony ludzi są niedożywione. Na niektórych obszarach jedno na troje dzieci jest zagrożone śmiercią. Ekstremalna susza – Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła ją mianem "jednej z najgorszych susz od 60 lat" – rosnące ceny żywności i dziesięciolecia konfliktów zbrojnych pogorszyły sytuację w Rogu Afryki w 2011 roku. Pracownicy UNICEF donoszą, że dzieci jedzą trawę, liście i drewno, ponieważ są bardzo głodne. Pomoc UNICEF skupiała się i jest m.in. na szybkim zaopatrzeniu dzieci w terapeutyczną żywność i leki, a także zaopatrzenie rodzin w czystą wodę pitną i środki higieniczne. Pomoc jest organizowana głównie za pośrednictwem sieci lokalnych i niektórych międzynarodowych organizacji partnerskich.

www.unicef.de/informieren/projekte/einsatzbereiche-110796/hunger-111210/hunger-in-afrika/135392

Schritt für Schritt

Przekazaliśmy 7 000 € na projekt pomocowy "Krok po kroku" w Indiach.

Schritt für Schritt

Celem stowarzyszenia non-profit jest złagodzenie ubóstwa i trudności w "Trzecim Świecie", ze szczególnym uwzględnieniem Indii. Wspierając potrzebujące dzieci, młodzież i młodzież w ich edukacji, chce przyczynić się do poprawy ich sytuacji społecznej, a tym samym umożliwić bezpieczną przyszłość z pracą i dochodami.

schritt-fuer-schritt-ev.de

Cap Anamur

Wsparliśmy organizację "Cap Anamur – Deutsche Notärzte e.V." kwotą 6 000 euro.

Cap Anamur

Cap Anamur zapewnia pomoc humanitarną na całym świecie, nawet tam, gdzie zainteresowanie mediów już dawno osłabło. Nacisk kładziony jest na opiekę medyczną i dostęp do edukacji. W strefach wojennych i kryzysowych powstają struktury, które trwale poprawiają życie osób potrzebujących: poprzez naprawę i budowę szpitali i szkół, szkolenie i dokształcanie lokalnych pracowników oraz dostarczanie materiałów budowlanych, artykułów pierwszej potrzeby i leków.

cap-anamur.org

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Stowarzyszenie "Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V." otrzymało od nas 4.000 €.

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Outjenaho zainicjowało partnerstwo szkolne pomiędzy szkołą podstawową w Ottenhofen a szkołą podstawową Morukutu w Namibii. Celem jest wspieranie afrykańskiej szkoły zgodnie z mottem "Edukacja motorem lepszej przyszłości". Dzięki darowiznom można było zakupić przybory szkolne, obuwie i odzież. Naprawiono sanitariaty. Zrealizowano budowę ogrodzenia ochronnego przed dzikimi zwierzętami. Regularne dostawy owoców poprawiają dietę, która w przeciwnym razie byłaby jednostronna (kasza kukurydziana). Inne projekty obejmują budowę studni i stworzenie zadaszonej jadalni dla dzieci w wieku szkolnym. Nie bez znaczenia są jednak również korespondencyjni przyjaciele i wymiana z uczniami obu szkół. Wgląd w inną kulturę jest jednocześnie pouczający i ekscytujący.

www.outjenaho.com

Heartkids e.V.

Przekazaliśmy 3 000 euro na projekt "Heartkids".

Heartkids e.V.

Heartkids e.V. jest stowarzyszeniem non-profit, którego wsparcie koncentruje się przede wszystkim na dzieciach i młodzieży w południowych Indiach. Celem stowarzyszenia jest wspieranie osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, chorób, śmierci członków rodziny, bezdomności czy trudności materialnych. Założycielka stowarzyszenia, Judith Retz: "To miłość do ludzi podtrzymuje naszą pracę – miłość bez względu na kolor skóry, kastę czy religię. Z tej miłości rodzi się całkiem naturalne współczucie dla najbiedniejszych z biednych, którzy często wiodą na ulicach Indii egzystencję, jakiej w Europie nie można sobie nawet wyobrazić.

www.heartkids.de

Baobab Family

Wsparliśmy "Baobab Family Project" kwotą 3 000 €.

Baobab Family

Sierociniec w Mikindani (w południowo-wschodniej Kenii) był pierwszym projektem "Rodziny Baobabów". Stała się nową rodziną dla 31 chłopców, głównie sierot i dzieci ulicy. Dzieci te mieszkają teraz w "Domu Dziecka Baobab" wraz z kenijskimi pracownikami socjalnymi i chodzą do szkoły, aby móc cieszyć się niezależną przyszłością.

www.baobabfamily.org

Mosambique
Steve Evans (Citizen of the World), cc-by-2.0

Dla sierot chorych na AIDS w Mozambiku przekazaliśmy UNICEF 3 000 euro.

Mosambique

W Mozambiku prawie żadna rodzina nie jest oszczędzona przed AIDS: prawie jeden na sześciu Mozambijczyków w wieku od 15 do 49 lat jest nosicielem wirusa HIV, czyli 1,5 miliona osób. Ponad 500 000 dzieci straciło już matkę lub oboje rodziców z powodu AIDS. Każdego roku 35 000 noworodków rodzi się nosicielami wirusa HIV. UNICEF wspiera społeczności, aby mogły zaopiekować się wieloma osieroconymi dziećmi. UNICEF pomaga również poprawić opiekę medyczną nad dziećmi zakażonymi wirusem HIV i zapobiegać przenoszeniu wirusa na noworodki. Wspierana jest również edukacja młodzieży.

www.unicef.de

Matthew

Na odbudowę Haiti po huraganie "Matthew" przekazaliśmy UNICEF-owi czek na 3 000 euro.

Matthew

Po raz kolejny Haitańczycy mocno ucierpieli: huragan Matthew, podobnie jak trzęsienie ziemi w 2010 roku, zniszczył do 90 procent wszystkich domów na Haiti. Prawie nie ma domów z dachami, wiele chat po prostu odleciało. Ogromne ilości wody sprawiają, że wszystko, co pozostało, nie nadaje się do użytku. Przekazaliśmy czek grupie UNICEF w Monachium, aby wesprzeć organizację w jej odbudowie na Haiti.

www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2016/hurrikan-matthew/124186

Nepal

Dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu przekazaliśmy 3 000 €.

Nepal

Trzęsienie ziemi miało miejsce 25 kwietnia 2015 roku. Uważany jest za najcięższy w regionie od 80 lat. Władze zakładają ponad 10 000 zabitych. Najbardziej dotknięta jest Dolina Katmandu i pobliskie doliny, gdzie wiele osób zostało pogrzebanych pod gruzami się domów lub pod lawinami gruzu. Wiele osób straciło dach nad głową, brakuje im schronienia, żywności, wody pitnej i pomocy medycznej. Pozarządowe organizacje pomocowe z Niemiec wysłały pomoc doraźną w rejon klęski żywiołowej.

de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Nepal_2015

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Przekazaliśmy 3.000 € na rzecz stowarzyszenia "Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.".

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Zigira Primary School to szkoła podstawowa w środku kenijskiego buszu w pobliżu Ukunda w pobliżu Mombasy. Został zbudowany i wspierany przez zaangażowanych ludzi z Palatynatu i całych Niemiec. Kilka chat w buszu położyło podwaliny pod akceptowalne warunki do nauki. Zgodnie z mottem "Pomaganie ludziom w samopomocy" stowarzyszenie Schülerhilfe Kenia Direkt e.V. jest zaangażowane w zapewnienie rodzinom, z których większość utrzymuje się z rolnictwa na własne potrzeby, możliwości zarabiania na życie w przyszłości poprzez dostęp do rynku pracy poprzez edukację.

www.schuelerhilfe-kenia-direkt-ev.de

Taifun
Eoghan Rice (Trócaire/Caritas), cc-by-2.0

Przekazaliśmy 1000 euro ofiarom tajfunu Haiyan na Filipinach.

Taifun

To koszmar dla dzieci i ich rodzin na Filipinach: jeden z najcięższych tajfunów wszech czasów zdewastował ich ojczyznę i pozostawił ludzi w rozpaczliwej sytuacji. Wiele zdjęć przypomina tsunami z 2004 roku. Około sześciu milionów dzieci cierpi z powodu niedoborów żywności, bezdomności i wody.

www.unicef.de/philippinen

Ponadto wsparliśmy wiele innych organizacji i indywidualnych kampanii kwotą 46 000 €.

Na przykład Helferkreis Asyl w naszym mieście, Dom Ronalda McDonalda w Monachium, dom dziecka w Atemreich czy kalendarz adwentowy dobrych uczynków Süddeutsche Zeitung.

×