Donasjonsprosjekter fra Billi-Bolli

Kontakt med barn over hele verden

Våre kunder og vi har det mange ganger bedre enn mange mennesker i andre deler av verden. Barn rammes spesielt hardt av krig og andre katastrofer. Vi ønsker ikke å se bort, vi ønsker å engasjere oss. Derfor bytter vi på å støtte ulike barnerelaterte prosjekter som trenger akutt hjelp. Selv om vi ikke kan løse problemene, hjelper det litt og skaper bevissthet. Vi håper du ser det på samme måte.

Vi har til nå donert til sammen 170 000 euro. Nedenfor finner du informasjon om de enkelte prosjektene vi støtter.

UNICEF

Vi er støttemedlem i UNICEFs hjelpeorganisasjon for barn. Bli UNICEF-fadder og gjør verden til et bedre sted for barn med et regelmessig bidrag.

Ukraine
Erdinger Anzeiger
OAfrica e.V.

Vi støttet prosjektet "OAfrica" i Ghana med 35 000 euro.

OAfrica e.V.

OAfrica ble grunnlagt i Ghana i oktober 2002 med mål om å støtte foreldreløse og utsatte barn i Ghana. Til å begynne med besto arbeidet hovedsakelig i å forbedre levekårene på barnehjem, og organisasjonen opprettet også sitt eget barnehjem. I dag vet vi imidlertid at 90 % av de 4500 barna som bor på barnehjem i Ghana, til dels under katastrofale forhold, ikke er foreldreløse! De bor på barnehjem fordi fattige familier ser det som den eneste måten å sikre barnas overlevelse på. Slik OA ser det, kan et bærekraftig engasjement for barns ve og vel i Ghana derfor bare bestå i å støtte familier og landsbysamfunn slik at barna får mulighet til å vokse opp i sine familier. OAs arbeid i dag fokuserer derfor på å reintegrere barna og støtte familiene deres. I tillegg driver OA en egen barneby i Ayenyah for de barna som på grunn av sin personlige skjebne ikke kan vende tilbake til familiene sine.

www.oafrica.org/de

Schulen für Afrika

Vi har donert 20 000 euro til UNICEF til prosjektet "Schools for Africa".

Schulen für Afrika

Alle barn har rett til utdanning. Men i Afrika sør for Sahara går fortsatt rundt ett av tre barn ikke på skole. Mange familier er for fattige til å betale for skolemateriell til barna sine. Særlig på landsbygda er skolene ofte overfylte, dårlig utstyrt eller rett og slett for langt unna. Og det er mangel på kvalifiserte lærere. AIDS-epidemien forverrer situasjonen. UNICEF, Nelson Mandela-stiftelsen og Hamburg Society for the Promotion of Democracy and International Law har derfor lansert kampanjen "Schools for Africa". Målet er å sikre en god grunnutdanning for barn i til sammen elleve afrikanske land. UNICEF støtter byggingen av flere klasserom, leverer skolemateriell og utdanner lærere. Målet er å gjøre alle skoler "barnevennlige".

www.unicef.de/schulen-fuer-afrika/11774

Miteinander Hoffnung pflanzen

Vi donerte 13 000 euro til prosjektet "Planting hope together".

Miteinander Hoffnung pflanzen

Palangavanu i Sør-Tanzania er partnermenighet til den protestantiske kirken i nabobyen Markt Schwaben, med prinsippet om å gi og ta og lære av hverandre. Tanzania er et av verdens fattigste land, og derfor støttes lokalsamfunnet på mange måter: AIDS-undervisning tilbys, skolepenger subsidieres og utdanning fremmes, elever støttes med skolemateriell, barnehager bygges, og varer som klær, transportmidler, maskiner, materialer eller verktøy samles inn etter behov og sendes til Tanzania.

www.marktschwaben-evangelisch.de/partnerschaft/palangavanu.html

Hunger in Afrika
Trocaire, cc-by-2.0

Vi har donert 11 000 euro til UNICEF for å bekjempe hungersnød i flere afrikanske land.

Hunger in Afrika

I østafrikanske land som Madagaskar, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia og Nigeria er millioner av mennesker underernærte. I noen områder risikerer ett av tre barn å dø. Ekstrem tørke - FN kalte det "en av de verste tørkeperiodene på 60 år" - stigende matvarepriser og flere tiår med væpnet konflikt førte til at situasjonen på Afrikas horn eskalerte i 2011. UNICEFs ansatte på bakken rapporterer om barn som spiser gress, blader og ved fordi de er så sultne. UNICEFs bistand har fokusert og fortsetter å fokusere på å gi alvorlig underernærte barn terapeutisk tilleggsmat og medisiner, samt å forsyne familier med rent drikkevann og hygieneartikler. Hjelpen organiseres først og fremst gjennom et nettverk av lokale og noen internasjonale partnerorganisasjoner.

www.unicef.de/informieren/projekte/einsatzbereiche-110796/hunger-111210/hunger-in-afrika/135392

Schritt für Schritt

Vi har donert 7 000 euro til hjelpeprosjektet "Step by Step" i India.

Schritt für Schritt

Den ideelle organisasjonen har som mål å lindre fattigdom og nød i den "tredje verden", med fokus på India. Ved å støtte trengende barn, ungdommer og unge voksne i utdannelsen deres skal organisasjonen bidra til å forbedre deres sosiale situasjon og dermed gi dem en trygg fremtid med jobb og inntekt.

schritt-fuer-schritt-ev.de

Cap Anamur

Vi støttet organisasjonen "Cap Anamur - Deutsche Notärzte e.V." med 6 000 euro.

Cap Anamur

Cap Anamur yter humanitær hjelp over hele verden, også på steder der medieinteressen for lengst har stilnet. Fokuset ligger på medisinsk behandling og tilgang til utdanning. I krigs- og kriseområder skapes det strukturer som permanent forbedrer livene til mennesker i nød: ved å reparere og bygge sykehus og skoler, utdanne lokalt personale og sørge for byggematerialer, nødhjelpsutstyr og medisiner.

cap-anamur.org

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Organisasjonen "Outjenaho - Strahlende Kinderaugen e.V." mottok 4 000 euro fra oss.

Outjenaho – Strahlende Kinderaugen e.V.

Outjenaho har innledet et skolesamarbeid mellom Ottenhofen Primary School og Morukutu Primary School i Namibia. Målet er å støtte den afrikanske skolen under mottoet "Utdanning som motor for en bedre fremtid". Skoleutstyr, sko og klær ble kjøpt inn gjennom donasjoner. Sanitæranlegg ble reparert. Byggingen av et gjerde som skal beskytte skolen mot ville dyr, ble realisert. Regelmessige fruktleveranser har forbedret det ellers ensidige kostholdet (maisgrøt). Andre prosjekter omfatter bygging av en brønn og et overbygd spiseområde for skolebarna. Vennskapsbånd og utveksling med elever fra begge skolene er også viktig. Det er både lærerikt og spennende å få et innblikk i den andre kulturen.

www.outjenaho.com

Heartkids e.V.

Vi har donert 3 000 euro til prosjektet "Heartkids".

Heartkids e.V.

Heartkids e.V. er en ideell organisasjon som primært fokuserer sin støtte på barn og unge i Sør-India. Formålet med organisasjonen er å støtte mennesker i nød som er sosialt vanskeligstilte, f.eks. på grunn av funksjonshemninger, sykdom, dødsfall i familien, hjemløshet eller økonomiske vanskeligheter. Foreningens grunnlegger Judith Retz: "Det er kjærligheten til mennesker som ligger til grunn for arbeidet vårt - en kjærlighet som overskrider hudfarge, kaste eller religion. Denne kjærligheten fører til en helt naturlig medfølelse med de fattigste av de fattige, som ofte lever en tilværelse på gata i India som man ikke engang kan forestille seg i Europa."

www.heartkids.de

Baobab Family

Vi har støttet "Baobab Family Project" med 3 000 euro.

Baobab Family

Barnehjemmet i Mikindani (sørøst i Kenya) var Baobab-familiens første prosjekt. Det ble en ny familie for 31 gutter, for det meste foreldreløse barn og gatebarn. Disse barna bor nå på "Baobab Children's Home" sammen med kenyanske sosialarbeidere og går på skole, slik at de kan se frem til en selvstendig fremtid.

www.baobabfamily.org

Mosambique
Steve Evans (Citizen of the World), cc-by-2.0

Vi har donert 3 000 euro til UNICEF for foreldreløse AIDS-børn i Mosambik.

Mosambique

I Mosambik er det nesten ingen familier som er forskånet for aids: Nesten hver sjette mosambiker mellom 15 og 49 år er hiv-positiv, det vil si 1,5 millioner mennesker. Mer enn 500 000 barn har allerede mistet moren eller begge foreldrene sine på grunn av aids. Og hvert år fødes 35 000 nyfødte hivpositive. UNICEF støtter lokalsamfunnene slik at de kan ta seg av de mange foreldreløse barna. UNICEF bidrar også til å forbedre den medisinske behandlingen av hivpositive barn og til å hindre at viruset overføres til nyfødte. Utdanning for unge mennesker støttes også.

www.unicef.de

Matthew

Vi overrakte UNICEF en sjekk på 3 000 euro til gjenoppbyggingsarbeidet på Haiti etter orkanen Matthew.

Matthew

Haitierne har igjen blitt hardt rammet: Orkanen Matthew ødela, i likhet med jordskjelvet i 2010, opptil 90 prosent av alle boligene på Haiti. Det finnes knapt noen hus med tak igjen, mange hytter er rett og slett blåst bort. Enorme vannmengder har gjort alt som fortsatt står, ubrukelig. Vi overrakte en sjekk til Unicef-gruppen i München for å støtte organisasjonens gjenoppbyggingsarbeid på Haiti.

www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2016/hurrikan-matthew/124186

Nepal

Vi har donert 3 000 euro til ofrene for jordskjelvet i Nepal.

Nepal

Jordskjelvet inntraff 25. april 2015 og regnes for å være det verste i regionen på 80 år. Myndighetene anslår at mer enn 10 000 mennesker omkom. Katmandudalen og nabodalene ble hardest rammet, og mange mennesker ble begravd under ruinene av sammenraste hus eller under skred av rasmasser. Mange mennesker er blitt hjemløse, og det er mangel på husly, mat, drikkevann og medisinsk hjelp. Ikke-statlige hjelpeorganisasjoner fra Tyskland har sendt nødhjelp til katastrofeområdet.

de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Nepal_2015

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Vi donerte 3 000 euro til organisasjonen "Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.".

Schülerhilfe Kenia Direkt e.V.

Zigira Primary School er en barneskole midt i den kenyanske bushen nær Ukunda i nærheten av Mombasa. Den ble bygget og støttet av engasjerte mennesker fra Pfalz og hele Tyskland. Noen få hytter i bushen la grunnlaget for akseptable læringsforhold. Foreningen Schülerhilfe Kenia Direkt e.V. arbeider etter mottoet "Hjelp til selvhjelp", slik at familiene, som for det meste lever av selvbergingsjordbruk, skal få mulighet til å tjene til livets opphold i fremtiden ved å få tilgang til arbeidsmarkedet gjennom utdanning.

www.schuelerhilfe-kenia-direkt-ev.de

Taifun
Eoghan Rice (Trócaire/Caritas), cc-by-2.0

Vi donerte 1 000 euro til ofrene for tyfonen "Haiyan" på Filippinene.

Taifun

For barna og familiene deres på Filippinene er det et mareritt: En av tidenes verste tyfoner har herjet i hjemlandet og etterlatt folk i en desperat situasjon. Mange av bildene minner om tsunamien i 2004, der rundt seks millioner barn ble rammet av matmangel, hjemløshet og mangel på vann.

www.unicef.de/philippinen

I tillegg har vi støttet mange andre organisasjoner og enkeltkampanjer med til sammen 46 000 euro.

For eksempel Helferkreis Asyl i byen vår, Ronald McDonald-huset i München, barnehjemmet Atemreich eller Süddeutsche Zeitungs adventskalender for gode gjerninger.

×