Individuelle tilpasninger

Skråtak, lekegulv og andre tilpasningsmuligheter for våre barnesenger

Våre mange forskjellige barnesenger i ulike madrassdimensjoner og tretyper/overflater, sammen med vårt kreative tilbehør, gir deg allerede mange muligheter til å sette sammen ønsket seng tilpasset din romsituasjon og ditt barns behov. På denne siden finner du flere måter vi kan tilpasse loftsengen eller køyesengen for deg: Ekstra høye føtter, skrånende taktrinn, svingbjelke utenfor, svingbjelke i lengderetning, seng uten svingbjelke, flate stigetrinn, lekegulv, spesielle ønsker diskutert med Billi-Bolli

Ekstra høye føtter

I de fleste av våre barnesenger er føttene og stigene 196 cm høye som standard. For de som ønsker å gå høyt, kan våre loftsenger og køyesenger også utstyres med følgende, enda høyere føtter og stiger:
■ Føtter og stige med en høyde på 228,5 cm (inkludert som standard med studentloftsengen): tillat installasjonshøyder 1 – 6 med høy fallsikring og installasjonshøyde 7* med enkel fallsikring.
■ Føtter og stige med en høyde på 261,0 cm (inkludert som standard på skyskraperkøyesengen): tillat installasjonshøyder 1 – 7 med høy fallsikring og installasjonshøyde 8* med enkel fallbeskyttelse.

Voksende barnas loftseng laget av tre i det høye gamle byggerommet med svært høye føtter (Loftseng vokser med barnet)Vår voksende loft seng, her glasert i hvitt med en grønn malt porthole tema b … (Loftseng vokser med barnet) Billi-Bolli-Biene
Ekstra høye føtter

Fra venstre mot høyre:
Byggehøyde 6 med høy fallsikring (228,5 cm høye føtter)
Byggehøyde 7 med enkel fallsikring* (228,5 cm høye føtter)
Byggehøyde 7 med høy fallsikring (261,0 cm høye føtter)
Byggehøyde 8 med enkel fallsikring* (261.0 cm høye føtter)

Individuelle tilpasninger

All informasjon om mulige monteringshøyder for våre barnesenger finner du på Byggehøyder.

Varianter: Ekstra høye føtter
Høyde:  × cm
Tre : 
Flate : 
249,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Hvis den bestilles sammen med en sengekonfigurasjon merket som "på lager", utvides leveringstiden til 7 – 9 uker (ubehandlet eller oljet vokset) eller 10 – 12 uker (hvit/farget), da vi da vil produsere hele sengen med passende justeringer for deg. (Hvis du bestiller sammen med en sengekonfigurasjon, som vi produserer spesielt for deg uansett, vil leveringstiden som er oppgitt der ikke endres.)

En tilsvarende høyere stige er også inkludert.

De oppgitte prisene er gyldige når de bestilles sammen med en voksende loftseng, køyeseng, køyeseng-over-hjørne, køyeseng-side-offset, ungdom loft seng, ungdom køyeseng eller kosete hjørneseng. De ekstra høye føttene er også tilgjengelige for de andre modellene. Når du "oppgraderer" en allerede eksisterende seng, må de allerede eksisterende føttene og stigen byttes ut. Du kan spørre oss om prisene for dette.

Merk at når det gjelder senger med en sentral svingbjelke, er dette høyere enn føttene (f.eks. i en høyde på 293,5 cm hvis føttene er 261 cm høye og sengen er bygget i høyde 7 med høy fallbeskyttelse). Med mulighet for svingbjelke ute i kombinasjon med ekstra høye føtter, er svingbjelken derimot på fotnivå.

I senger med ekstra høye føtter går ikke den vertikale sentralbjelken på veggsiden gjennom til gulvet.

*) Hvis du vil sette opp en sengemodell i høyeste installasjonshøyde (med enkel fallsikring) som bare inneholder delene for høy fallsikring som standard (f.eks. den klassiske køyesengen), kreves noen ekstra deler i tillegg til de ekstra høye føttene. (Når det gjelder loftsengen som vokser med barnet, er det derimot allerede gitt enkel fallsikring i standard leveringsomfang for monteringen i høyde 6, som du også kan sette opp med de ekstra høye føttene uten ytterligere deler i høyde 7 eller 8.)

Skrånende taktrinn

Ved hjelp av det skrånende taktrinnet kan en seng med høyt sovenivå også i mange tilfeller innkvarteres i et skrånende takrom.

Det reduserer høyden på ytre føtter med 32,5 cm på den ene siden.

Det skrånende taktrinnet er tilgjengelig for: Loftseng vokser med barnet, Køyeseng, Køyeseng-over-hjørne, Køye-sidet-offset, Halv høyde loft seng og diverse Begge-topp køyesenger, også for de lavere byggehøydene.

125,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Hvis den bestilles sammen med en sengekonfigurasjon merket som "på lager", utvides leveringstiden til 7 – 9 uker (ubehandlet eller oljet vokset) eller 10 – 12 uker (hvit/farget), da vi da vil produsere hele sengen med passende justeringer for deg. (Hvis du bestiller sammen med en sengekonfigurasjon, som vi produserer spesielt for deg uansett, vil leveringstiden som er oppgitt der ikke endres.)

Prisen er gyldig når den bestilles sammen med en seng, som vi deretter justerer bjelkene tilsvarende. Hvis du i stedet vil "ettermontere" en eksisterende seng med det skrånende taktrinnet, er det nødvendig med andre deler. Ta kontakt med oss i dette tilfellet.

Skrånende taktrinn
Eksempel på en loftseng som vokser med barnet: Her reduseres høyden på føttene på den ene siden fra 196 cm (standard) til 163,5 cm.
Kan bygges opp i et speilbilde
Piratloftseng for små pirater, her malt blått og hvitt (Loftseng vokser med barnet)Køyeseng med skrånende taktrinn (Køyeseng)En spesiell køyeseng: Her ble sovenivåene montert i høyder 1 og 4, og det sk … (Køye-sidet-offset)Grålakkert brannmanns loftseng på barnerom med skråtak (Loftseng vokser med barnet)Hvitlakkert loftseng med skrånende taktrinn (Loftseng vokser med barnet)

Svingbjelke utenfor

Svingbjelken, som er tilgjengelig som standard, kan flyttes fra midten til utsiden (uavhengig av stigeposisjon). Dette er ofte nyttig for køyesenger over hjørner, da tauet da kan svinge mer fritt. Avhengig av romsituasjonen og plasseringen av et lysbilde, kan dette alternativet også være fornuftig, for eksempel når det gjelder en loftseng, klassisk køyeseng eller køyeseng forskjøvet til siden. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere mulighetene med oss.

Loftseng med svingbjelke forskjøvet til utsiden. Nede en stor sengehylle der … (Tilbehør) Billi-Bolli-Kletterseil
I kombinasjon med de ekstra høye føttene er det gratis å flytte svingbjelken utover. Han er da på nivå med føttene. I dette tilfellet må du bare legge de ekstra høye føttene i handlekurven (ikke denne artikkelen "Svingbjelke utenfor"), og angi i feltet "Notater og ønsker" i trinn 3 at du vil ha svingbjelken på utsiden.
70,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Hvis den bestilles sammen med en sengekonfigurasjon merket som "på lager", utvides leveringstiden til 7 – 9 uker (ubehandlet eller oljet vokset) eller 10 – 12 uker (hvit/farget), da vi da vil produsere hele sengen med passende justeringer for deg. (Hvis du bestiller sammen med en sengekonfigurasjon, som vi produserer spesielt for deg uansett, vil leveringstiden som er oppgitt der ikke endres.)

Prisen er gyldig når den bestilles sammen med en seng, som vi deretter justerer bjelkene tilsvarende. Hvis du i stedet vil "ettermontere" en eksisterende seng med en svingbjelke, vil det være nødvendig med andre deler. Ta kontakt med oss i dette tilfellet.

Svingbjelke utenfor
Kan bygges opp i et speilbilde

Langsgående svingbjelke

Svingbjelken kan også løpe i lengderetningen (uavhengig av stigeposisjonen). Dette anbefales hvis det ellers ikke passer inn i rommet. Ta kontakt med oss.

Svingbjelke i lengderetning og stigeposisjon C. (Loftseng vokser med barnet)Halvloft seng, her glasert hvit i furu, med bjelker for rocking i lengderetningen (Halv høyde loft seng)
70,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Hvis den bestilles sammen med en sengekonfigurasjon merket som "på lager", utvides leveringstiden til 7 – 9 uker (ubehandlet eller oljet vokset) eller 10 – 12 uker (hvit/farget), da vi da vil produsere hele sengen med passende justeringer for deg. (Hvis du bestiller sammen med en sengekonfigurasjon, som vi produserer spesielt for deg uansett, vil leveringstiden som er oppgitt der ikke endres.)

Prisen er gyldig når den bestilles sammen med en seng, som vi deretter justerer bjelkene tilsvarende. Hvis du i stedet vil "ettermontere" en eksisterende seng med en svingbjelke, vil det være nødvendig med andre deler. Ta kontakt med oss i dette tilfellet.

Kan ikke kombineres med de 261 cm høye føttene.

Langsgående svingbjelke
Kan bygges opp i et speilbilde

Seng uten svingbjelke (utelat svingbjelke)

Alle sengemodeller som har svingbjelke som standard er også tilgjengelige uten svingbjelke. Dette er for eksempel nyttig hvis den totale høyden skal reduseres, eller hvis du vil få nøyaktig en av de GS-sertifiserte sengevariantene (alle testede versjoner ble testet uten svingbjelker). For følgende modeller kan du velge dette direkte på den respektive produktsiden før du legger sengen i handlekurven:
■ Loftseng vokser med barnet
■ Halv høyde loftseng
■ Køyesenger med begge topper
■ Trippel køyesenger
■ Skrånende takseng
■ Koselig hjørneseng
■ Barneseng

For andre modeller med en standard svingbjelke (f.eks. køyeseng), legger du bare dette alternativet til sengen din i handlekurven:

-70,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Hvis den bestilles sammen med en sengekonfigurasjon merket som "på lager", utvides leveringstiden til 7 – 9 uker (ubehandlet eller oljet vokset) eller 10 – 12 uker (hvit/farget), da vi da vil produsere hele sengen med passende justeringer for deg. (Hvis du bestiller sammen med en sengekonfigurasjon, som vi produserer spesielt for deg uansett, vil leveringstiden som er oppgitt der ikke endres.)

Kan kun bestilles i kombinasjon med en seng som leveres med svingbjelke som standard. Som et resultat reduseres prisen på sengen.

Som et alternativ til alternativene på denne siden kan svingbjelken også plasseres lavere eller, avhengig av sengemodell, andre steder. Ta kontakt med oss.

Flate stigetrinn

Som et alternativ til standard runde trinn i sengestigen, er flate trinn også tilgjengelige. Kontaktflaten for føttene er større, noe som oppleves som mer behagelig av voksne. Kantene er avrundet.

Flate stigetrinn

Loftsengen som vokser med barnet leveres som standard med 5 trinn for montering opp til høyde 6 (hvis du ikke bestiller ekstra høye føtter). Når det gjelder køyesengen, er øvre sovenivå standard i høyde 5, hvor 4 trinn er installert.

Nummer / Høyde på sengen / i stedet for runde spirer eller i tillegg:  × cm
Tre : 
Flate : 
35,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Spirene er alltid laget av bøk.

*) De flate trinnene er egnet for stiger med pinnesystem (standard for senger fra 2015).

Flate stigetrinn

Lekegulv

Hvis du hovedsakelig vil spille på ett nivå og sjelden sove, anbefales det å utstyre dette nivået med et lekegulv. Det danner et lukket område uten hull. Den slattede rammen blir da utelatt, og du trenger ikke en madrass for dette nivået.

Billi-Bolli-Schlafschaf

Velg riktig gulvstørrelse under basert på madrassstørrelsen på sengen din. Du kan også spesifisere her om du vil bestille lekegulvet sammen med en seng (i stedet for lamellrammen) eller senere eller i tillegg til lamellrammen.

Madrass dimensjon / Flate / i stedet for lamellramme eller i tillegg: 
75,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 

Spillegulvet er laget av bøkekryssfiner.

Lekegulv

Spesielle forespørsler diskutert med Billi-Bolli

Hvis du har diskutert spesielle forespørsler med oss via telefon eller e-post, kan du velge prisen vi har oppgitt her for å kunne plassere dem som en plassholdervare i handlekurven og fullføre bestillingen online. Om nødvendig, bruk feltet "Kommentarer og forespørsler" i trinn 3. rekkefølge for å referere til de spesielle forespørslene som diskuteres (f.eks. "20 € tilleggsavgift for rødblåmalte porthole tema tavler som diskutert via e-post på 23.05.").

Beløp: 
1,00 € Priser inkl.
Kvantitet: 
×