Individuella anpassningar

Sluttande tak, lekgolv och andra anpassningsmöjligheter för våra barnsängar

Våra många olika barnsängar i olika madrassdimensioner och träslag/ytor, tillsammans med våra kreativa tillbehör, erbjuder dig redan många alternativ för att sätta ihop den önskade sängen skräddarsydd för din rumssituation och ditt barns behov. På den här sidan hittar du fler sätt på vilka vi kan anpassa din loftsäng eller våningssäng för dig: Extra höga fötter, sluttande taksteg, svängbalk utanför, svängbalk i längdriktning, säng utan svängbalk, platta stegpinnar, lekgolv, speciella önskemål diskuterade med Billi-Bolli

Extra höga fötter

I de flesta av våra barnsängar är fötter och stegar 196 cm höga som standard. För dem som vill gå högt kan våra loftsängar och våningssängar också utrustas med följande, ännu högre fötter och stegar:
■ Fötter och stege med en höjd på 228,5 cm (ingår som standard i studentloftsängen): tillåt installationshöjder 1 – 6 med högt fallskydd och installationshöjd 7* med enkelt fallskydd.
■ Fötter och stege med en höjd på 261,0 cm (ingår som standard på skyskrapans våningssäng): tillåt installationshöjder 1 – 7 med högt fallskydd och installationshöjd 8* med enkelt fallskydd.

Växande barnsäng av trä i det höga gamla byggrummet med mycket höga fötter (Loftsäng växer med barnet)Vår växande loftsäng, här glaserad i vitt med en grönmålad porthole temat … (Loftsäng växer med barnet) Billi-Bolli-Biene
Extra höga fötter

Från vänster till höger:
Bygghöjd 6 med högt fallskydd (228,5 cm höga fötter)
Bygghöjd 7 med enkelt fallskydd* (228,5 cm höga fötter)
Bygghöjd 7 med högt fallskydd (261,0 cm höga fötter)
Bygghöjd 8 med enkelt fallskydd* (261,0 cm höga fötter)

Individuella anpassningar

All information om möjliga installationshöjder för våra barnsängar hittar du hos Bygghöjder.

Varianter: Extra höga fötter
Höjd:  × cm
Trä : 
Yta : 
249,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration markerad som "i lager" förlängs leveranstiden till 6 – 8 veckor (obehandlad eller oljad-vaxad) eller 10 – 12 veckor (vit/färgad), eftersom vi först då producerar hela sängen med motsvarande justeringar åt dig. (Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration, som vi ändå producerar speciellt för dig, kommer leveranstiden som anges där inte att ändras.)

En motsvarande högre stege ingår också.

De angivna priserna gäller vid beställning tillsammans med en växande loftsäng, våningssäng, våningssäng, våningssäng, våningssäng, ungdomssäng, ungdomsvåningssäng eller gosig hörnsäng. De extra höga fötterna finns också för de andra modellerna. Vid "uppgradering" av en redan befintlig säng måste de redan befintliga fötterna och stegen bytas ut. Du kan fråga oss om priserna för detta.

Observera att när det gäller sängar med central svängbalk är denna högre än fötterna (t.ex. på en höjd av 293,5 cm om fötterna är 261 cm höga och sängen är byggd på höjd 7 med högt fallskydd). Med möjlighet till svängbalk utomhus i kombination med extra höga fötter är svängbalken däremot i nivå med fötterna.

I sängar med extra höga fötter går den vertikala centrala balken på väggsidan inte igenom golvet.

*) Om du vill sätta upp en sängmodell i högsta installationshöjd (med enkelt fallskydd) som endast innehåller delar för ett högt fallskydd som standard (t.ex. den klassiska våningssängen) krävs ytterligare några delar utöver de extra höga fötterna. (När det gäller loftsängen som växer med barnet, å andra sidan, finns redan ett enkelt fallskydd i standardleveransomfånget för monteringen på höjd 6, som du också kan ställa in med de extra höga fötterna utan ytterligare delar på höjd 7 eller 8.)

Sluttande taksteg

Med hjälp av det sluttande taksteget kan en säng med hög sovnivå också rymmas i ett sluttande takrum i många fall.

Det minskar höjden på ytterfötterna med 32,5 cm på ena sidan.

Det sluttande taksteget finns för: Loftsäng växer med barnet, Våningssäng, Våningssäng över hörn, Våningssäng-sido-förskjutning, Halvhöjd loftsäng och olika Båda våningssängarna, även för de lägre bygghöjderna.

125,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration markerad som "i lager" förlängs leveranstiden till 6 – 8 veckor (obehandlad eller oljad-vaxad) eller 10 – 12 veckor (vit/färgad), eftersom vi först då producerar hela sängen med motsvarande justeringar åt dig. (Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration, som vi ändå producerar speciellt för dig, kommer leveranstiden som anges där inte att ändras.)

Priset gäller vid beställning tillsammans med en säng, för vilken vi sedan justerar balkarna därefter. Om du istället vill "eftermontera" en befintlig säng med det sluttande taksteget krävs andra delar. Vänligen kontakta oss i detta fall.

Sluttande taksteg
Exempel på en loftsäng som växer med barnet: Här minskas höjden på fötterna på ena sidan från 196 cm (standard) till 163,5 cm.
kan byggas upp i en spegelbild
Pirat loftsäng för små pirater, här målade blått och vitt (Loftsäng växer med barnet)Våningssäng med sluttande taksteg (Våningssäng)En speciell våningssäng: Här monterades sovnivåerna på höjderna 1 och 4, och d … (Våningssäng-sido-förskjutning)Grålackerad brandmanssäng i barnrum med sluttande tak (Loftsäng växer med barnet)Vitlackerad loftsäng med sluttande taksteg (Loftsäng växer med barnet)

Svängbalk utanför

Svängbalken, som finns som standard, kan flyttas från mitten till utsidan (oavsett stegens position). Detta är ofta användbart för våningssängar över hörn, eftersom repet då kan svänga mer fritt. Beroende på rumssituationen och placeringen av en bild kan det här alternativet också vara meningsfullt, till exempel när det gäller en loftbädd, klassisk våningssäng eller våningssäng förskjuten till sidan. Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheterna med oss.

Loftsäng med svängbalk förskjuten till utsidan. På nedervåningen en stor säng … (Tillbehör) Billi-Bolli-Kletterseil
I kombination med de extra höga fötterna är det gratis att flytta svängbalken utåt. Han är då i höjd med fötterna. Lägg i så fall endast de extra höga fötterna i varukorgen (inte den här artikeln "Gungbalk utanför") och ange i fältet "Anmärkningar och önskemål" i steg 3 att du vill ha gungbalken på utsidan.
70,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration markerad som "i lager" förlängs leveranstiden till 6 – 8 veckor (obehandlad eller oljad-vaxad) eller 10 – 12 veckor (vit/färgad), eftersom vi först då producerar hela sängen med motsvarande justeringar åt dig. (Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration, som vi ändå producerar speciellt för dig, kommer leveranstiden som anges där inte att ändras.)

Priset gäller vid beställning tillsammans med en säng, för vilken vi sedan justerar balkarna därefter. Om du istället vill "eftermontera" en befintlig säng med en svängbalk krävs andra delar. Vänligen kontakta oss i detta fall.

Svängbalk utanför
kan byggas upp i en spegelbild

Längsgående svängbalk

Svängbalken kan också löpa i längdriktningen (oavsett stegens position). Detta rekommenderas om det inte annars passar in i rummet. Vänligen kontakta oss.

Svängbalk i längsgående riktning och stegläge C. (Loftsäng växer med barnet)Semi-loft säng, här glaserad vit i tall, med balkar för gungning i längdriktningen (Halvhöjd loftsäng)
70,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration markerad som "i lager" förlängs leveranstiden till 6 – 8 veckor (obehandlad eller oljad-vaxad) eller 10 – 12 veckor (vit/färgad), eftersom vi först då producerar hela sängen med motsvarande justeringar åt dig. (Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration, som vi ändå producerar speciellt för dig, kommer leveranstiden som anges där inte att ändras.)

Priset gäller vid beställning tillsammans med en säng, för vilken vi sedan justerar balkarna därefter. Om du istället vill "eftermontera" en befintlig säng med en svängbalk krävs andra delar. Vänligen kontakta oss i detta fall.

Går inte att kombinera med de 261 cm höga fötterna.

Längsgående svängbalk
kan byggas upp i en spegelbild

Säng utan svängbalk (utelämna svängbalk)

Alla sängmodeller som har svängbalk som standard finns även utan svängbalk. Detta är användbart till exempel om totalhöjden ska minskas, eller om du vill få exakt en av de GS-certifierade sängvarianterna (alla testade versioner testades utan svängbalkar). För följande modeller kan du välja detta direkt på respektive produktsida innan du lägger sängen i kundvagnen:
■ Loftsäng växer med barnet
■ Halvhöjd loftsäng
■ Båda våningssängarna
■ Trebäddsvåningssängar
■ Sluttande takbädd
■ Mysig hörnsäng
■ Barnsäng

För andra modeller med en vanlig svängbalk (t.ex. våningssäng), lägg bara till det här alternativet i din säng i kundvagnen:

-70,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration markerad som "i lager" förlängs leveranstiden till 6 – 8 veckor (obehandlad eller oljad-vaxad) eller 10 – 12 veckor (vit/färgad), eftersom vi först då producerar hela sängen med motsvarande justeringar åt dig. (Om du beställer tillsammans med en sängkonfiguration, som vi ändå producerar speciellt för dig, kommer leveranstiden som anges där inte att ändras.)

Kan endast beställas i kombination med en säng som levereras med en svängbalk som standard. Som ett resultat reduceras priset på sängen.

Som ett alternativ till alternativen på den här sidan kan svängbalken också placeras lägre eller, beroende på sängmodell, på andra platser. Vänligen kontakta oss.

Platta stegpinnar

Som ett alternativ till de vanliga runda stegpinnarna i sängstegen finns även platta stegpinnar. Kontaktytan för fötterna är större, vilket uppfattas som bekvämare av vuxna. Kanterna är rundade.

Platta stegpinnar

Loftsängen som växer med barnet levereras som standard med 5 pinnar för montering upp till höjd 6 (om du inte beställer extra höga fötter). När det gäller våningssängen är den övre sovnivån standard vid höjd 5, där 4 stegpinnar är installerade.

Nummer / Sängens höjd / istället för runda groddar eller dessutom:  × cm
Trä : 
Yta : 
35,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Groddarna är alltid gjorda av bok.

*) De platta stegpinnarna är lämpliga för stegar med stiftsystem (standard för sängar från 2015).

Platta stegpinnar

Lekgolv

Om du vill spela huvudsakligen på en nivå och sällan sova, är det lämpligt att utrusta denna nivå med ett lekgolv. Det bildar ett slutet område utan luckor. Den lamellramen utelämnas då och du behöver ingen madrass för denna nivå.

Billi-Bolli-Schlafschaf

Välj lämplig storlek på lekgolvet nedan baserat på madrassstorleken på din säng. Här kan du också ange om du vill beställa lekgolvet tillsammans med en säng (istället för ribbotten) eller senare eller utöver ribbotten.

Madrass dimension / Yta / istället för ribbotten eller dessutom: 
75,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 

Spelgolvet är tillverkat av bokplywood.

Lekgolv

Särskilda önskemål diskuteras med Billi-Bolli

Om du har diskuterat speciella önskemål med oss via telefon eller e-post kan du välja det pris som vi har angett här för att kunna placera dem som en platshållarartikel i kundvagnen och slutföra beställningen online. Använd vid behov fältet "Kommentarer och önskemål" i steg 3 för att hänvisa till de särskilda önskemål som diskuterats (t.ex. "20 € tillägg för röd-blåmålade tavlor med hyttventilstema som diskuterats via e-post den 23.05.").

Belopp: 
1,00 € Priser inkl. moms
Kvantitet: 
×