Mulige posisjoner av stige og rute

Mulige posisjoner av stige og lysbilde på loftseng eller køyeseng

Inngangsbredden i stigeområdet er 36,8 cm for madrasslengder 190 cm og 200 cm, og 41,8 cm for madrasslengde 220 cm. Spirene er runde og flate og alltid laget av bøk.

Mulige stigeposisjoner etter eget valg: A, B, C eller D.

Mulige posisjoner av stige og rute

Det er de samme mulige stillingene for loftsengen med lysbilde.

Våre barnesenger kan settes opp i et speilbilde. Derfor er det to konstruksjonsalternativer for stige-/glideposisjonen (A, B, C eller D) som velges ved bestilling: venstre eller høyre.

■ Hvis det ikke er noen spesielle romlige forhold, anbefaler vi posisjon A for stigen. Det sammenhengende verneområdet er større her enn i posisjon B.
■ Posisjon B er ikke mulig for senger med madrasslengde på 190 cm og for enkelte sidesenger.
■ Hvis du velger posisjon C, plasseres stigen eller sklien midt på kortsiden av sengen.
■ Posisjon D betyr at stigen eller sklien på kortsiden av sengen er forskjøvet utover, dvs. nær veggen eller flyttet fremover (mulig med like deler).

Hvis du velger posisjon C eller D, mister du veggplass (det kan ikke være skap eller hylle ved siden av sengen).

Forresten: Våre stiger er også tilgjengelige med flate trinn.

×