Η ομάδα μας

Η ομάδα Billi-Bolli στο γραφείο και το εργαστήριο

Η ομάδα του γραφείου

Διαχειριστής
yksnirO xileF

Διαχειριστής

Επικεφαλής ομάδας γραφείου
ehtoB etaneR

Επικεφαλής ομάδας γραφείου

Εξυπηρέτηση πελατών
eknarF enibaS

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών
treppeL naitsirhC

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών
eknarF refinneJ

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών
htrO enibaS

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών
reldeisniE aidualC

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών
reiamredeiN nurduG

Εξυπηρέτηση πελατών

Η ομάδα του εργαστηρίου

Διαχείριση εργαστηρίου
dleH naitsabeS

Διαχείριση εργαστηρίου

Η ομάδα του εργαστηρίου
×