Siffror för trafikreglering

En annan typ av trafiklugnande åtgärder: träfigurer mot fortkörare

Den trafikdämpande metod som sedan flera år tillämpas i byn Ottenhofen öster om München har visat sig vara både tilltalande och effektiv: I bostadsområdena står färgglatt målade träfigurer längs vägen.

På den här sidan hittar du gratis mallar att ladda ner och instruktioner för hur du själv kan göra figurerna. Det är roligt och färgläggningen kan vara en bra aktivitet för t.ex. dagisgrupper eller lågstadieklasser. Du kan också starta ett föräldrainitiativ i din stad och göra dina egna träfigurer tillsammans med dina barn!

Läs igenom instruktionerna i sin helhet innan du börjar så att du kan planera processen och veta exakt vilka delar du behöver.

Dessa anvisningar får endast användas för personligt bruk. Allt ansvar för skador som uppstår till följd av tillverkningen och den efterföljande användningen av figurerna är uttryckligen uteslutet.

Tidningsartikel i den tyska tidningen "Münchner Merkur"

Siffror för trafikreglering
Färgglada "träbarn" ska stoppa fortkörare

Ottenhofen  –  Sju Edding-pennor, 9,6 kvadratmeter papper, ett suddgummi, fyra sticksågar, 63 penslar, 15 kvadratmeter nålplywoodskivor, 10,5 liter akrylfärg: med allt detta skapade deltagarna i semesterprojektet "Traffic calming by children for children" sina träbarn i nästan naturlig storlek. I framtiden kommer de färgglada figurerna att pryda trädgårdsstaket, träd, säkringsskåp och skiljeväggar för att sakta ner förbipasserande bilister på ett ganska innovativt och kreativt sätt...

Steg 1: Ladda ner mallar

Välj de figurer som du vill göra som träfigurer och ladda ner motsvarande PDF-filer.

Fundera nu på var du vill placera figuren (se anteckningar i sista steget nedan). Ska figuren vara vänd åt höger eller vänster? Det finns en PDF för båda alternativen. Om figuren ska placeras så att den syns från båda sidor och ska målas, ladda ner båda mallarna som hör till figuren.

Teckningar: Eva Orinsky

Steg 2: Verktyg och material

Du behöver följande verktyg för att tillverka figurerna:
■ Sticksåg
■ Borrmaskin, eventuellt med träborr (för figurer med invändiga springor)
■ Sandpapper (vid behov excenterslipmaskin)
■ Träspackel och kitt vid behov
■ Blyertspenna och suddgummi
■ Vid behov kolpapper (karbonpapper)
■ Vattenfast, svart markeringspenna med tjock, rund spets
■ Transparenta självhäftande remsor eller limstift
■ Träskyddsmedel, matt (t.ex. Aqua Clou L11 "wood varnish protect")
■ Borstar i olika bredder
■ Roller vid behov
■ Olika akrylfärger (vattenfasta)
Använd om möjligt färger med låg lösningsmedelshalt (eller vattenbaserade färger). Som basfärger rekommenderas cyan, magenta, gul, svart och vit. Många andra färger kan blandas med dessa. För att få så klara och livfulla färger som möjligt rekommenderar vi att du köper några fler färdigblandade färger. För hudfärgen rekommenderar vi en ockrafärgad nyans som kan blandas med vitt.
■ Material för att sätta upp figuren (se avsnittet "Sätta upp")

Steg 3: Material i plåt

■ Som skivmaterial används en vattentätt limmad plywoodskiva. Vi rekommenderar furu (tjocklek 10 - 12 mm), eftersom den är mycket väderbeständig (finns i trävaruhandeln och vissa byggvaruhus). Såga till brädan rektangulärt enligt yttermåtten på den valda figuren plus några centimeter extra (se översikten ovan) eller få den tillkapad vid köpet.
Slipa kanterna lätt för att minimera risken för skador från vassa kanter under de följande stegen. Använd en träkloss med sandpapper för detta ändamål.
Slipa sedan båda ytorna på panelen noggrant (med en excenterslip, om sådan finns) tills de är släta.

Steg 3: Material i plåt (Siffror för trafikreglering)Steg 3: Material i plåt (Siffror för trafikreglering)Steg 3: Material i plåt (Siffror för trafikreglering)

Steg 4: Överför konturer

Om motivet bara ska målas på en sida av figuren, kontrollera vilken sida av panelen som är mest attraktiv.

Det finns två alternativ för att överföra konturerna:

Skapa en stor mall och kalkera (enklare metod, även möjlig med barn beroende på deras ålder)
■ Skriv ut PDF-sidorna i sin helhet på A4-papper. Se till att "ingen sidjustering" eller "verklig storlek" väljs som utskriftsstorlek i utskriftsmenyn.
■ Skapa de horisontella pappersraderna genom att klippa av vänsterkanten på varje ark vid linjen och överlappa den med kanten på föregående ark i raden så att konturerna fortsätter sömlöst. Limma ihop arken med tejp eller limstift.
■ Sammanfoga pappersraderna som skapats på detta sätt till en helhetsbild genom att klippa av den övre kanten på varje rad (utom den översta raden) vid linjen och limma fast den på nästa rad.
■ Placera den stora mallen på den valda sidan av träskivan och fäst den på skivan på ena sidan med hjälp av tejp.
■ Placera nu självkopierande papper mellan mallen och skivan (om det finns tillräckligt med papper kan du lägga ut hela ytan).
Rita av figurens inre och yttre konturer på plattan, helst med ett rutnät åt gången.
■ Ta försiktigt bort mallen från plattan om du vill återanvända den för ytterligare kopior av samma figur.

Alternativ: Rutnätsmetoden (för proffs)
■ Skriv endast ut den första sidan av mallen (försättsblad med en liten bild av hela figuren).
■ Överför det lilla rutnätet på mallen (horisontella och vertikala linjer) som ett stort rutnät (se angivna yttermått på figuren) på träskivan med en blyertspenna. Observera att alla fält inte är lika stora beroende på mallen.
■ Överför med blyertspenna och på fri hand successivt alla inre och yttre konturer från den lilla mallen till skivan i stort format. Använd de vertikala och horisontella rutnätslinjerna som vägledning.

Om du vill kan du lägga till egna detaljer med blyerts, t.ex. anpassa fotbollen till den aktuella VM-bollen ;-)

När konturerna är klara går du igenom dem igen med en svart överstrykningspenna. Du kan korrigera små felaktigheter från kalkeringen eller lägga till bortglömda linjer.

Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 4: Överför konturer (Siffror för trafikreglering)

Steg 5: Såga ut figuren

Se till att arbetsplatsen är tillräckligt säker och använd ett lämpligt underlag (t.ex. träbockar).

Såga ut figurerna genom att såga av mindre delar efter varandra längs de yttre konturerna. Proffs sågar från undersidan av brädan (se bilder), eftersom det kan uppstå revor på den mindre vackra sidan. För den mindre erfarne är det lättare att såga från ovansidan.

Vissa figurer har också en glipa längre in som sågas ut (t.ex. triangeln mellan armen och skjortan på figuren "Flo"). Borra först ett eller flera hål som sågklingan kan passera igenom.

Steg 5: Såga ut figuren (Siffror för trafikreglering)Steg 5: Såga ut figuren (Siffror för trafikreglering)Steg 5: Såga ut figuren (Siffror för trafikreglering)Steg 5: Såga ut figuren (Siffror för trafikreglering)Steg 5: Såga ut figuren (Siffror för trafikreglering)Steg 5: Såga ut figuren (Siffror för trafikreglering)

Steg 6: Reparation och slipning av kanter

Slipa ut mindre springor eller sprickor i träet på ytorna eller i kanterna för hand, större kan fyllas med träspackel (låt sedan torka och slipa igen vid behov). Detta kommer att öka den totala väderbeständigheten.

Steg 6: Reparation och slipning av kanter (Siffror för trafikreglering)Steg 6: Reparation och slipning av kanter (Siffror för trafikreglering)Steg 6: Reparation och slipning av kanter (Siffror för trafikreglering)

Steg 7: Konturer på baksidan om nödvändigt

Om figuren ska placeras så att den syns från båda sidor och även ska ha motivet på baksidan, skriv ut den andra versionen (vänster eller höger) av tryckmallen och överför de inre konturerna som i steg 4.

Steg 7: Konturer på baksidan om nödvändigt (Siffror för trafikreglering)Steg 7: Konturer på baksidan om nödvändigt (Siffror för trafikreglering)Steg 7: Konturer på baksidan om nödvändigt (Siffror för trafikreglering)

Steg 8: Priming

Det är lämpligt att behandla träfiguren med träskyddsmedel före målning för att öka dess väderbeständighet. Ytorna kan målas med pensel eller roller. Kanterna och eventuella springor är också särskilt viktiga; använd en pensel för detta.

Låt figuren torka.

Steg 8: Priming (Siffror för trafikreglering)Steg 8: Priming (Siffror för trafikreglering)Steg 8: Priming (Siffror för trafikreglering)

Steg 9: Färg i ytor

Färgläggning kan göras av barn.
■ Se till att figuren står dammfritt. Lägg tidningspapper under.
■ Börja med de hudfärgade partierna. Gör inte blandningen för hudfärgen för rosa - en blandning av ockra och vitt ser mer realistisk ut. Färga in hudområdena.
■ Fortsätt med de övriga områdena i de färger du valt. Vi rekommenderar ljusa, klara färger för att göra figurerna mer synliga på avstånd.
■ För ytor i samma färg som gränsar till varandra (eller för inre konturer som löper genom en yta), se till att konturerna fortfarande syns igenom efteråt om det är möjligt. De kommer att ritas om senare.
■ Ögonen har en svart pupill; de flesta figurer har ett litet område runt den för andra färger (blå, brun, grön) för iris. Sedan kommer den vita delen av ögat. Måla till sist en liten vit ljuspunkt i pupillen för att göra ögat riktigt levande!
■ Måla generöst med färg på eventuella kvarvarande bucklor eller sprickor.
■ Låt figuren torka tillfälligt.
■ Om färgen är för tunn på enstaka ställen, måla ytterligare ett lager färg.
■ När framsidan har torkat, måla även baksidan. Om du i föregående steg endast har målat konturerna på framsidan och inte vill att motivet ska synas på baksidan, måla endast baksidan i en färg eller med kvarvarande färgrester för att öka väderbeständigheten.
■ Låt även baksidan torka.

Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)Steg 9: Färg i ytor (Siffror för trafikreglering)

Steg 10: Spårning av konturer

■ Rita av de inre konturerna med den svarta markören eller en tunn pensel och svart akrylfärg.
■ För att rita av de yttre konturerna rör du dig längs figurens kant så att några millimeter av kanten blir svart.
■ Om du har använt akrylfärg för konturerna ska du först låta figuren torka igen.
■ Om baksidan också har målats med motivet, ritar du av de inre konturerna även där.
■ Låt figuren torka.

Steg 10: Spårning av konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 10: Spårning av konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 10: Spårning av konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 10: Spårning av konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 10: Spårning av konturer (Siffror för trafikreglering)Steg 10: Spårning av konturer (Siffror för trafikreglering)

Steg 11: Försegla kanter

Måla kanterna på figuren med svart färg. För att hålla vattnet borta måste kanterna täckas extra väl med färg, eftersom det är där det mesta av vattnet kommer in när det regnar, annars kan det frysa på vintern och blåsa bort träskikt.

Låt figuren torka helt och hållet.

Steg 11: Försegla kanter (Siffror för trafikreglering)

Steg 12: Ställ in

Välj en lämplig plats för figuren, även beroende på om figuren ska ses från båda sidor eller bara från en sida. Platser nära vägen är mest effektiva för att uppmuntra till försiktig körning. Figuren bör inte placeras för högt, utan i barnens gånghöjd, så att den vid första anblicken på avstånd ser verklig ut och förarna tar foten från gaspedalen. Figurerna får dock inte hindra eller utgöra en fara för trafiken. Om figuren ska sättas upp på allmän plats ska tillstånd först inhämtas från den lokala myndigheten.

Lämpliga objekt för installationen kan t.ex. vara
■ Trädgårdsstaket
■ Hus- eller garageväggar
■ Träd
■ Rörstolpar till skyltar
■ Stolpar som är nedgrävda eller nedslagna i marken

Figuren ska vara ordentligt fastsatt så att den inte kan lossna av sig själv och så att den kan stå emot en storm.

Det finns olika fästmetoder beroende på vald plats, t.ex.
■ Skruva fast
■ Förankra
■ Limma på

Steg 12: Ställ in (Siffror för trafikreglering)Steg 12: Ställ in (Siffror för trafikreglering)Steg 12: Ställ in (Siffror för trafikreglering)Steg 12: Ställ in (Siffror för trafikreglering)

Klart!

Vi hoppas att du får glädje av att tillverka och ställa upp dina figurer! Vi skulle bli glada om vi fick några bilder på resultatet.

Bilder och feedback

Först och främst vill jag tacka er så mycket för de kostnadsfria mallarna för … (Siffror för trafikreglering)

Först och främst vill jag tacka er så mycket för de kostnadsfria mallarna för att ta fram siffror för trafikdämpande åtgärder. Beskrivningen är perfekt och mycket lätt att följa. Jag virkade 2 figurer mitt emot varandra, det var väldigt roligt. Till vintersäsongen sydde jag fleecemössor. Karaktärerna beundras av alla. De ligger vid ingången till vår industrianläggning med angränsande bostadshus. Bifogat är ett foto.

Tack igen för det!

Hälsningar Regina Oswald

×