⭐⭐⭐⭐⭐ Opinie Google
🌍 Polski ▼
🔎
🛒 Navicon

10 powodów, dla których warto grać za darmo

Dlaczego swobodna zabawa jest tak ważna dla rozwoju dzieci?

Dzieci muszą się bawić - przez kilka godzin dziennie, tak samodzielnie i bez przeszkód, jak to tylko możliwe, razem z innymi dziećmi, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Każdy, kto myśli, że zabawa jest bezużyteczną rozrywką, bezsensowną rzeczą dla dzieci lub zwykłą sztuczką, jest w błędzie. Zabawa to najskuteczniejszy program edukacyjny i rozwojowy, najwyższa dyscyplina nauki i najlepsza dydaktyka na świecie! Proszę dowiedzieć się dlaczego.

Margit Franz, autorka książki "Dzisiaj znowu gramy - i wiele się przy tym uczymy!"

1. dzieci rodzą się do zabawy

Ludzie są "homo sapiens" i "homo ludens", czyli mądrzy i zabawni. Zabawa jest prawdopodobnie jedną z najstarszych technik kulturowych ludzkości. Ludzie dzielą instynkt zabawy z wieloma innymi ssakami. Ponieważ ewolucja wytworzyła to zachowanie, chęć zabawy jest głęboko zakorzeniona w ludziach. Żadne ludzkie dziecko nie musi być stymulowane, motywowane ani zachęcane do zabawy. One po prostu się bawią - gdziekolwiek i kiedykolwiek.

1. dzieci rodzą się do zabawy

2. zabawa jest podstawową potrzebą dzieci

Podobnie jak jedzenie, picie, spanie i pielęgnacja, zabawa jest podstawową potrzebą człowieka. Dla reformatorskiej nauczycielki Marii Montessori zabawa jest pracą dziecka. Kiedy dzieci się bawią, są poważne i skupione na swojej zabawie. Zabawa jest głównym zajęciem dziecka i jednocześnie odzwierciedleniem jego rozwoju. Samodzielna zabawa promuje procesy uczenia się i rozwoju dzieci na różne sposoby.

2. zabawa jest podstawową potrzebą dzieci

3. gra jest zabawna i przyjemna

Żadne dziecko nie bawi się z zamiarem nauczenia się czegoś pożytecznego. Dzieci bawią się z pasją, ponieważ sprawia im to przyjemność. Cieszą się z samodzielnych działań i poczucia własnej skuteczności, którego doświadczają. Dzieci są z natury ciekawskie, a ciekawość jest najlepszym narzędziem dydaktycznym na świecie. Niestrudzenie próbują nowych rzeczy i zdobywają w ten sposób cenne doświadczenie życiowe. Nauka poprzez zabawę to przyjemna, holistyczna nauka, ponieważ zaangażowane są w nią wszystkie zmysły - nawet tak zwane bzdury.

3. gra jest zabawna i przyjemna

4. gra trenuje ciało

Jedną z głównych funkcji gry z dużą ilością ruchu jest trenowanie młodego ciała. Wzmacniane są mięśnie, ścięgna i stawy. Sekwencje ruchów są wypróbowywane, koordynowane i ćwiczone. W ten sposób osiągane są coraz bardziej złożone działania. Radość z ruchu staje się motorem zdrowego rozwoju, dzięki czemu może rozwijać się świadomość ciała, świadomość, kontrola, bezpieczeństwo ruchu, wytrzymałość i wydajność. Wysiłek fizyczny i zaangażowanie emocjonalne stanowią wyzwanie dla całej osobowości. Wszystko to sprzyja ogólnemu rozwojowi osobistemu. Przygody i zabawy mogą również wnieść tutaj istotny wkład. Zwłaszcza, że "trening" odbywa się codziennie i mimochodem.

4. gra trenuje ciało

5 Gra i nauka to wymarzony zespół

To, co początkowo wydaje się sprzecznością, jest w rzeczywistości zespołem marzeń, ponieważ zabawa jest najlepszym możliwym sposobem zachęcania dzieci. Jest to podstawowa forma nauki w dzieciństwie. Dzieci rozumieją świat poprzez zabawę. Badacze zajmujący się zabawą i dzieciństwem zakładają, że dziecko musi bawić się niezależnie przez co najmniej 15 000 godzin do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. To około siedmiu godzin dziennie.

5 Gra i nauka to wymarzony zespół

6. Granie zmniejsza stres

Kiedy obserwujemy dzieci podczas zabawy, wielokrotnie widzimy, że przetwarzają one wrażenia poprzez zabawę. W grach fabularnych odgrywane są piękne, przyjemne, ale także smutne i przerażające doświadczenia. To, w co bawi się dziecko, ma dla niego znaczenie. Mniej chodzi o osiągnięcie konkretnego celu lub wyniku. O wiele ważniejszy jest proces zabawy i doświadczenia, które mogą mieć ze sobą i innymi dziećmi poprzez zabawę.

6. Granie zmniejsza stres

7 Zabawa to nauka społeczna

Grupa zabawowa składająca się z dzieci w różnym wieku i różnej płci oferuje idealne ramy rozwojowe dla nauki społecznej. Ponieważ kiedy dzieci bawią się razem, należy realizować różne pomysły na zabawę. Aby to zrobić, należy zawrzeć umowy, uzgodnić zasady, rozwiązać konflikty i wynegocjować możliwe rozwiązania. Indywidualne potrzeby muszą zostać odłożone na bok na rzecz pomysłu na zabawę i grupy zabawowej, aby wspólna zabawa mogła się w ogóle rozwinąć. Dzieci dążą do więzi społecznych. Chcą należeć do grupy zabawowej i rozwijać nowe zachowania i strategie, które umożliwiają im przynależność. Zabawa otwiera drogę do "ja", ale także od "ja" do "ty" i "my".

7 Zabawa to nauka społeczna

8. Zabawa sprzyja kreatywności

Dzieci tworzą własną rzeczywistość poprzez zabawę. Nie ma rzeczy niemożliwych - kwitnąca wyobraźnia sprawia, że niemal wszystko jest możliwe. Wyobraźnia, kreatywność i zabawa są nie do pomyślenia bez siebie nawzajem. Zabawy dzieci są zarówno złożone, jak i pełne wyobraźni. Są one nieustannie współtworzone na nowo. Podczas zabawy często pojawiają się problemy, które należy rozwiązać. Poszukiwanie rozwiązań jest istotną częścią zabawy. To uczenie się poprzez odkrywanie jest aktywnym zawłaszczaniem świata samego w sobie.

8. Zabawa sprzyja kreatywności

9. gra pokonuje granice

Zabawa jest bardzo ważna dla przyjaźni i kontaktów międzykulturowych i międzyjęzykowych. Ośrodek opieki dziennej jest miejscem różnorodności społeczno-kulturowej. Kluczem do spotkań i wspólnoty jest zabawa. Poprzez zabawę dzieci wrastają w swoją kulturę i nawiązują ze sobą kontakt, ponieważ w zabawie wszystkie dzieci mówią tym samym językiem. Otwartość dziecka na innych i zainteresowanie nowymi rzeczami pokonuje granice i umożliwia rozwój nowych wzorców relacji.

9. gra pokonuje granice

10. Zabawa jest prawem dziecka

Dzieci mają prawo do wypoczynku, rekreacji i zabawy. Prawo do zabawy zostało zapisane w art. 31 Konwencji ONZ o prawach dziecka. Komitet Praw Dziecka ONZ podkreśla, że zabawa dzieci powinna być niezależna i mniej kierowana przez dorosłych. Zadaniem ośrodków opieki dziennej jest umożliwienie dzieciom niezakłóconej zabawy w stymulujących przestrzeniach - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pedagogika promująca zabawę umożliwia dziewczętom i chłopcom rozwijanie umiejętności zabawy i pozwala rodzicom uczestniczyć w tym, jak dobrze ich dzieci rozwijają się poprzez zabawę.

Po raz pierwszy opublikowane w kindergarten heute 10/2017, str. 18-19

10. Zabawa jest prawem dziecka

Dzisiaj znowu gramy

Heute wieder nur gespielt

Dobrze uzasadniony i zorientowany na praktykę podręcznik Margit Franz "Heute wieder nur gespielt - und dabei viel gelernt!" (Dziś znowu gramy - i wiele się przy tym uczymy) wyjaśnia znaczenie zabawy dla dzieci. Wspiera nauczycieli w przekonującym przedstawianiu rodzicom i społeczeństwu ogromnych korzyści edukacyjnych płynących z "pedagogiki pro-play".

Kup książkę

O autorze

Margit Franz

Margit Franz jest pedagogiem, wykwalifikowanym pedagogiem społecznym i wykwalifikowanym pedagogiem. Była kierownikiem ośrodka opieki dziennej, asystentem naukowym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Darmstadt i specjalistycznym konsultantem edukacyjnym. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant, autor i redaktor "PRAXIS KITA".

Strona internetowa autora

×