⭐⭐⭐⭐⭐ Opinie Google
🌍 Polski ▼
🔎
🛒 Navicon

10 powodów, dla których warto grać swobodnie

Dlaczego swobodna zabawa jest tak ważna dla rozwoju dzieci

Dzieci muszą bawić się – kilka godzin dziennie, tak samodzielnie i bez przeszkód, razem z innymi dziećmi, w domu i na zewnątrz. Myli się ten, kto myśli, że zabawa jest bezużyteczną rozrywką, bezsensownymi zabawami dla dzieci lub zwykłymi sztuczkami. Zabawa to najbardziej udany program edukacyjno-rozwojowy, najwyższa dyscyplina nauki i najlepsza dydaktyka na świecie! Tutaj dowiesz się, dlaczego tak się dzieje.

Margit Franz, autorka książki "Dzisiaj znowu tylko grałem - i wiele się nauczyłem!"

1. Zabawa to coś, z czym dzieci się rodzą

Człowiek jest "Homo sapiens" i "Homo ludens", czyli człowiekiem mądrym i wesołym. Gra jest prawdopodobnie jedną z najstarszych technik kulturowych człowieka. Ludzie dzielą swój instynkt zabawy z wieloma innymi ssakami. Ponieważ ewolucja wytworzyła takie zachowanie, chęć zabawy jest głęboko zakorzeniona w ludziach. Żadne ludzkie dziecko nie musi być stymulowane, motywowane ani proszone o zabawę. Po prostu gra – w dowolnym miejscu i czasie.

1. Zabawa to coś, z czym dzieci się rodzą

2. Zabawa jest podstawową potrzebą dziecka

Podobnie jak jedzenie, picie, spanie, opieka, zabawa jest podstawową potrzebą człowieka. Dla postępowej pedagog Marii Montessori zabawa jest dziełem dziecka. Kiedy dzieci się bawią, są poważne i skupione na swojej zabawie. Zabawa jest głównym zajęciem dziecka i jednocześnie zwierciadłem jego rozwoju. Samodzielna zabawa na różne sposoby wspomaga procesy uczenia się i rozwoju dzieci.

2. Zabawa jest podstawową potrzebą dziecka

3. Zabawa to zabawa i radość

Żadne dziecko nie bawi się z zamiarem nauczenia się czegoś znaczącego. Dzieci są pasjonatami zabawy, ponieważ sprawia im to przyjemność. Cieszą się swoimi samostanowiącymi działaniami i poczuciem własnej skuteczności, którego doświadczają w tym procesie. Dzieci są z natury ciekawskie, a ciekawość to najlepsza dydaktyka na świecie. Niestrudzenie próbują nowych rzeczy i w ten sposób zdobywają cenne doświadczenie życiowe. Nauka poprzez zabawę jest nauką przyjemną, holistyczną, ponieważ zaangażowane są w nią wszystkie zmysły – nawet tzw. nonsens.

3. Zabawa to zabawa i radość

4. Zabawa ćwiczy ciało

Istotną funkcją aktywnej zabawy jest trening młodego ciała. Wzmacniane są mięśnie, ścięgna i stawy. Sekwencje ruchowe są wypróbowywane, koordynowane i ćwiczone. W ten sposób coraz bardziej złożone działania kończą się sukcesem. Radość z ruchu staje się motorem zdrowego rozwoju, dzięki czemu może rozwijać się świadomość ciała, świadomość, kontrola, bezpieczeństwo ruchu, wytrzymałość i wydajność. Wysiłek fizyczny i zaangażowanie emocjonalne stanowią wyzwanie dla całej osobowości. Wszystko to sprzyja całemu rozwojowi osobowości. Łóżka przygodowe i zabawowe również mogą się tu odegrać. Zwłaszcza, że "trening" odbywa się codziennie i całkiem incydentalnie.

4. Zabawa ćwiczy ciało

5. Zabawa i nauka to wymarzona para

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się sprzecznością, jest wymarzoną parą, ponieważ zabawa jest najlepszym możliwym wsparciem dla dzieci. Jest to elementarna forma uczenia się w dzieciństwie. Dzieci poznają świat poprzez zabawę. Badacze gier i dzieciństwa zakładają, że dziecko musi bawić się samodzielnie przez co najmniej 15 000 godzin, zanim rozpocznie naukę w szkole. To około siedmiu godzin dziennie.

5. Zabawa i nauka to wymarzona para

6. Zabawa zmniejsza stres

Kiedy obserwujemy bawiące się dzieci, możemy wielokrotnie doświadczać, że przetwarzają wrażenia w zabawny sposób. Piękne, radosne, ale i smutne, przerażające doświadczenia są inscenizowane w odgrywaniu ról. To, w co bawi się dziecko, ma znaczenie i znaczenie dla niego samego. W mniejszym stopniu chodzi o osiągnięcie konkretnego celu lub wyniku. O wiele ważniejszy jest proces zabawy i doświadczenia, które mogą zdobyć ze sobą i innymi dziećmi podczas zabawy.

6. Zabawa zmniejsza stres

7. Zabawa to nauka społeczna

Grupa zabaw mieszana wiekowo i płciowo oferuje optymalne ramy rozwojowe dla społecznego uczenia się. Ponieważ kiedy dzieci bawią się razem, ważne jest, aby realizować różne pomysły na zabawę. W tym celu należy zawrzeć porozumienia, uzgodnić zasady, rozwiązać konflikty i wynegocjować możliwe rozwiązania. Własne potrzeby muszą zostać cofnięte na rzecz pomysłu na grę i grupy zabawowej, aby wspólna gra mogła się w ogóle rozwijać. Dzieci dążą do więzi społecznych. Chcą należeć do grupy zabawowej, a tym samym rozwijać nowe zachowania i strategie, które umożliwiają im przynależenie. Zabawa otwiera drogę do własnego ja, ale także od "ja" do "ty" do "my".

7. Zabawa to nauka społeczna

8. Zabawa rozwija kreatywność

Dzieci poprzez zabawę tworzą własną rzeczywistość. Nie ma czegoś takiego jak "nie da się" – rozkwitająca wyobraźnia sprawia, że prawie wszystko staje się możliwe. Wyobraźnia, kreatywność i zabawa są bez siebie nie do pomyślenia. Zabawy dzieci są zarówno złożone, jak i pomysłowe. Są one nieustannie współkonstruowane. W grze często pojawiają się problemy, które należy rozwiązać. Poszukiwanie rozwiązań jest istotną częścią gry. To odkrywcze uczenie się jest aktywnym przywłaszczaniem sobie świata we własnym imieniu.

8. Zabawa rozwija kreatywność

9. Granie przekracza granice

Zabawa ma ogromne znaczenie dla przyjaźni oraz kontaktów międzykulturowych i międzyjęzykowych. Świetlica jest miejscem żywej różnorodności społeczno-kulturowej. Kluczem do spotkania i bycia razem jest zabawa. Poprzez zabawę dzieci wrastają w swoją kulturę i poprzez zabawę nawiązują ze sobą kontakt, ponieważ podczas zabawy wszystkie dzieci mówią tym samym językiem. Dziecięca otwartość na inne rzeczy i zainteresowanie nowymi rzeczami przekracza granice i umożliwia rozwój nowych wzorców relacji.

9. Granie przekracza granice

10. Zabawa jest prawem dziecka

Dzieci mają prawo do wypoczynku, rekreacji i zabawy. To prawo do zabawy jest zapisane w art. 31 Konwencji ONZ o prawach dziecka. Komitet Praw Dziecka ONZ podkreśla, że zabawa dzieci powinna być uprawiana samodzielnie i mniej kontrolowana przez dorosłego. Zadaniem żłobków jest umożliwienie dzieciom niezakłóconej zabawy w stymulująco zaprojektowanych pomieszczeniach – wewnątrz i na zewnątrz. Pedagogika promująca zabawę umożliwia dziewczętom i chłopcom rozwijanie umiejętności zabawy, a rodzicom pozwala uczestniczyć w tym, jak dobrze ich dzieci rozwijają się poprzez zabawę.

Po raz pierwszy opublikowano w przedszkolu heute 10/2017, s. 18-19

10. Zabawa jest prawem dziecka

Zagrałem ponownie dopiero dzisiaj

Heute wieder nur gespielt

Solidny technicznie, a jednocześnie zorientowany na praktykę podręcznik "Dzisiaj znowu tylko bawiłem się - i dużo się nauczyłem!" autorstwa Margit Franz pokazuje, jak ważna jest zabawa dla dzieci. Wspiera edukatorów w przekonującym przedstawianiu rodzicom i społeczeństwu ogromnych korzyści edukacyjnych płynących z "pedagogiki pro-gier".

Kup książkę

O autorze

Margit Franz

Margit Franz jest pedagogiem, dyplomowanym pedagogiem społecznym, dyplomowanym pedagogiem. Była dyrektorem przedszkola, asystentem naukowym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Darmstadt i doradcą pedagogicznym. Obecnie pracuje jako niezależna konsultantka, autorka i wydawca czasopisma "PRAXIS KITA".

Strona internetowa autora

×