Tall for trafikkdemping

En annerledes form for trafikkdemping: trefigurer mot fartssyndere

I landsbyen Ottenhofen øst for München har man i flere år praktisert en trafikkdempende metode som har vist seg å være både tiltalende og effektiv: I boligområdene står morsomme, fargesterke trefigurer langs veien.

På denne siden finner du gratis maler til nedlasting og instruksjoner for hvordan du kan lage figurene selv. Dette er morsomt, og fargelegging kan være en fin aktivitet for for eksempel barnehagegrupper eller barneskoleklasser. Du kan også starte et foreldreinitiativ i din by for å lage dine egne trefigurer sammen med barna dine!

Les gjennom hele bruksanvisningen før du setter i gang, slik at du kan planlegge prosessen og vet nøyaktig hvilke deler du trenger.

Denne bruksanvisningen må kun brukes til personlig bruk. Ethvert ansvar for skader som følge av produksjon og senere bruk av figurene er uttrykkelig utelukket.

Avisartikkel i den tyske avisen "Münchner Merkur"

Tall for trafikkdemping
Fargerike "trebarn" som skal stoppe fartssyndere

Ottenhofen  –  Sju Edding-penner, 9,6 kvadratmeter papir, et viskelær, fire stikksager, 63 pensler, 15 kvadratmeter nåleplater av kryssfiner, 10,5 liter akrylmaling: Alt dette har deltakerne i feriekampanjen "Trafikkdemping av barn for barn" brukt til å lage trebarn i nesten naturlig størrelse. De fargerike figurene vil i fremtiden pryde hagegjerder, trær, sikringsskap og skillevegger for å bremse forbipasserende bilister på en ganske nyskapende og kreativ måte...

Trinn 1: Last ned maler

Velg de figurene du ønsker å lage som trefigurer, og last ned de tilhørende PDF-filene.

Tenk nå på hvor du vil plassere figuren (se merknader i siste trinn nedenfor). Skal figuren vende mot venstre eller høyre? Det finnes en PDF-fil for begge alternativene. Hvis figuren skal plasseres slik at den er synlig fra begge sider og skal males, laster du ned begge malene som hører til figuren.

Anna
Anna

Størrelse: ca. 78 × 73 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Flo
Flo

Størrelse: ca. 66 × 83 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Sonja
Sonja

Størrelse: ca. 60 × 88 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Leo
Leo

Størrelse: ca. 62 × 88 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Skaty
Skaty

Størrelse: ca. 70 × 92 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Bobby
Bobby

Størrelse: ca. 82 × 62 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Lilly
Lilly

Størrelse: ca. 53 × 45 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Lumpi
Lumpi

Størrelse: ca. 59 × 43 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Hasi
Hasi

Størrelse: ca. 38 × 30 cm

Mal PDF (se til venstre)
Mal PDF (se til høyre)

Tegninger: Eva Orinsky

Trinn 2: Verktøy og materialer

Du trenger følgende verktøy for å lage figurene:
■ stikksag
■ Bor med trebor om nødvendig (til figurer med innvendige hull)
■ Sandpapir (eksentersliper ved behov)
■ Trefyllstoff og sparkel om nødvendig
■ Blyant og viskelær
■ Karbonpapir ved behov (karbonpapir)
■ Vannfast, svart tusj med tykk, rund spiss
■ Gjennomsiktige selvklebende strips eller limstift
■ Trebeskyttelsesmiddel, matt (f.eks. Aqua Clou L11 "wood varnish protect")
Pensler i ulike bredder
Ruller ved behov
Ulike akrylmalinger (vannfast)
Bruk om mulig maling med lavt løsemiddelinnhold (eller vannbasert maling). Cyan, magenta, gul, svart og hvit anbefales som grunnfarger. Mange andre farger kan blandes med disse. For å få så sterke og levende farger som mulig, anbefaler vi at du kjøper noen flere ferdigblandede farger. Til hudfargen anbefaler vi en okerfarge som kan blandes med hvitt.
■ Materiale til oppsett av figuren (se avsnittet "Oppsett")

Trinn 3: Platemateriale

■ Som platemateriale brukes en vanntett, limt kryssfinérplate. Vi anbefaler maritim furu (tykkelse 10-12 mm), da det er svært værbestandig (fås i trelastforretninger og enkelte byggevarehus). Sag til planken rektangulært i henhold til yttermålene på den valgte figuren pluss noen centimeter ekstra (se oversikten ovenfor), eller få den kappet til når du kjøper den.
Slip kantene lett for å minimere risikoen for skader fra skarpe kanter under de neste trinnene. Bruk gjerne en trekloss pakket inn i sandpapir til dette formålet.
Puss deretter begge overflatene på panelet grundig (eventuelt med en eksentersliper) til de er glatte.

Trinn 3: Platemateriale (Tall for trafikkdemping)Trinn 3: Platemateriale (Tall for trafikkdemping)Trinn 3: Platemateriale (Tall for trafikkdemping)

Trinn 4: Overføringskonturer

Hvis motivet bare skal males på den ene siden av figuren, bør du sjekke hvilken side av panelet som er penest.

Det finnes to alternativer for å overføre konturene:

Lage en stor mal og kalker (enklere metode, også mulig med barn avhengig av alder)
Skriv ut PDF-sidene i sin helhet på A4-ark. Sørg for at "ingen sidejustering" eller "faktisk størrelse" er valgt som utskriftsstørrelse i utskriftsmenyen.
Lag de horisontale papirradene ved å klippe av venstre kant av hvert ark ved linjen og overlappe det med kanten på det forrige arket i denne raden, slik at konturene fortsetter sømløst. Lim arkene sammen med teip eller limstift.
■ Sett sammen papirradene som er laget på denne måten, til et samlet bilde ved å klippe av den øverste kanten på hver rad (unntatt den øverste raden) ved linjen og lime den fast til neste rad.
■ Plasser den store malen på den valgte siden av treplaten, og fest den til platen på den ene siden ved hjelp av teip.
■ Legg nå selvkopierende papir mellom malen og platen (hvis det er nok, legg ut hele flaten).
Tegn av figurens indre og ytre konturer på platen, helst på ett rutenettfelt om gangen.
Fjern malen forsiktig fra platen hvis du ønsker å bruke den til flere kopier av samme figur.

Alternativ: Rutenettmetoden (for profesjonelle)
Skriv bare ut den første siden av malen (forsidearket med et lite utsnitt av hele figuren).
Bruk en blyant til å overføre det lille rutenettet på malen (horisontale og vertikale linjer) som et stort rutenett (se figurens angitte ytre mål) på treplaten. Vær oppmerksom på at ikke alle feltene har samme størrelse, avhengig av malen.
■ Overfør gradvis alle de indre og ytre konturene fra den lille malen til platen i stort format ved hjelp av blyant og frihånd. Bruk de vertikale og horisontale rutenettlinjene som veiledning.

Hvis du vil, kan du legge til egne detaljer med blyant, f.eks. tilpasse fotballen til den aktuelle VM-ballen ;-)

Når konturene er ferdige, går du over dem igjen med en svart overstrykningstusj. Du kan rette opp små unøyaktigheter fra kalkeringen eller legge til glemte linjer.

Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 4: Overføringskonturer (Tall for trafikkdemping)

Trinn 5: Sag ut en figur

Sørg for tilstrekkelig sikkerhet på arbeidsplassen, og bruk et egnet underlag (f.eks. trebukker).

Sag ut figurene ved å sage av mindre deler en etter en langs de ytre konturene. Profesjonelle sager fra undersiden av platen (se bilder), da det kan oppstå rifter på den mindre attraktive siden. For den mindre erfarne er det lettere å sage fra oversiden.

Noen figurer har også et mellomrom lenger inn, som sages ut (f.eks. trekanten mellom armen og skjorten på "Flo"-figuren). Bor først ett eller flere hull som sagbladet skal passe gjennom.

Trinn 5: Sag ut en figur (Tall for trafikkdemping)Trinn 5: Sag ut en figur (Tall for trafikkdemping)Trinn 5: Sag ut en figur (Tall for trafikkdemping)Trinn 5: Sag ut en figur (Tall for trafikkdemping)Trinn 5: Sag ut en figur (Tall for trafikkdemping)Trinn 5: Sag ut en figur (Tall for trafikkdemping)

Trinn 6: Reparasjon og sliping av kanter

Slip ut mindre hull eller sprekker i treverket på overflatene eller i kantene for hånd, større hull eller sprekker kan fylles med kitt (la det tørke og slip igjen om nødvendig). Dette øker den generelle værbestandigheten.

Trinn 6: Reparasjon og sliping av kanter (Tall for trafikkdemping)Trinn 6: Reparasjon og sliping av kanter (Tall for trafikkdemping)Trinn 6: Reparasjon og sliping av kanter (Tall for trafikkdemping)

Trinn 7: Konturer på baksiden om nødvendig

Hvis figuren skal plasseres slik at den er synlig fra begge sider og også skal ha motivet på baksiden, må du også skrive ut den andre versjonen (venstre eller høyre) av trykkmalen og overføre de indre konturene som i trinn 4.

Trinn 7: Konturer på baksiden om nødvendig (Tall for trafikkdemping)Trinn 7: Konturer på baksiden om nødvendig (Tall for trafikkdemping)Trinn 7: Konturer på baksiden om nødvendig (Tall for trafikkdemping)

Trinn 8: Grunning

Det anbefales å behandle trefiguren med trebeskyttelsesmiddel før maling for å øke motstanden mot forvitring. Overflatene kan males med pensel eller rulle. Kantene og eventuelle mellomrom er også spesielt viktige, og her er det viktig å bruke pensel.

La figuren tørke.

Trinn 8: Grunning (Tall for trafikkdemping)Trinn 8: Grunning (Tall for trafikkdemping)Trinn 8: Grunning (Tall for trafikkdemping)

Trinn 9: Overflater for fargelegging

Fargelegging kan gjøres av barn.
■ Sørg for at figuren er støvfri. Legg avispapir under.
Begynn med de hudfargede områdene. Ikke gjør blandingen til hudfargen for rosa - en blanding av oker og hvitt ser mer realistisk ut. Fargelegg hudområdene.
Fortsett med de andre områdene i de fargene du har valgt. Vi anbefaler lyse, klare farger for å gjøre figurene mer synlige på avstand.
■ For flater i samme farge som ligger inntil hverandre (eller for indre konturer som går gjennom en flate), må du passe på at konturene om mulig fortsatt synes i etterkant. De vil bli tegnet på nytt senere.
■ Øynene har en svart pupill; de fleste figurer har et lite område rundt pupillen for andre farger (blå, brun, grønn) for iris. Deretter kommer den hvite delen av øyet. Mal til slutt en liten hvit lysprikk i pupillen for å gjøre øyet virkelig levende!
■ Mal rikelig med farge på eventuelle gjenværende bulker eller sprekker.
La figuren tørke midlertidig.
Hvis malingen er for tynn på enkelte områder, kan du påføre et nytt strøk maling.
■ Når forsiden har tørket, maler du også baksiden. Hvis du i forrige trinn kun malte konturene på forsiden og ikke ønsker at motivet skal være synlig på baksiden, kan du kun male baksiden i én farge eller med rester av malingen for å øke værbestandigheten.
■ La også baksiden tørke.

Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)Trinn 9: Overflater for fargelegging (Tall for trafikkdemping)

Trinn 10: Spor konturer

Tegn opp de indre konturene med den svarte tusjen eller en tynn pensel og svart akrylmaling.
For å tegne de ytre konturene beveger du deg langs kanten av figuren slik at noen millimeter av kanten blir svart.
Hvis du har brukt akrylmaling til konturene, må du la figuren tørke igjen først.
Hvis baksiden også er malt med motivet, tegner du opp de indre konturene der også.
■ La figuren tørke.

Trinn 10: Spor konturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 10: Spor konturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 10: Spor konturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 10: Spor konturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 10: Spor konturer (Tall for trafikkdemping)Trinn 10: Spor konturer (Tall for trafikkdemping)

Trinn 11: Tette kanter

Mal kantene på figuren med svart maling. For å holde vannet ute må kantene være spesielt godt dekket med maling, da det er her det kommer mest vann inn når det regner, ellers kan det fryse om vinteren og blåse av trelagene.

La figuren tørke helt.

Trinn 11: Tette kanter (Tall for trafikkdemping)

Trinn 12: Sett opp

Velg en egnet plassering for figuren, og ta hensyn til om figuren skal kunne sees fra begge sider eller bare fra én side. Plassering nær veien er mest effektivt for å oppfordre til forsiktig kjøring. Figuren bør ikke plasseres for høyt, men i barns ganghøyde, slik at den ved første øyekast ser ekte ut på avstand og bilistene tar foten av gasspedalen. Figurene må imidlertid ikke være til hinder eller fare for trafikken. Hvis figuren skal settes opp på offentlig eiendom, må du først innhente tillatelse fra de lokale myndighetene.

Egnede objekter for installasjonen kan for eksempel være
■ Gjerder i hagen
■ Hus- eller garasjevegger
■ Trær
■ Rørstolper til skilt
Stolper som er nedgravd eller slått ned i bakken

Figuren må festes forsvarlig slik at den ikke kan løsne av seg selv og tåle en storm.

Det finnes ulike festemetoder avhengig av valgt plassering, f.eks.
■ Skru på
■ binde fast
■ Lim på

Trinn 12: Sett opp (Tall for trafikkdemping)Trinn 12: Sett opp (Tall for trafikkdemping)Trinn 12: Sett opp (Tall for trafikkdemping)Trinn 12: Sett opp (Tall for trafikkdemping)

Klar til bruk!

Vi håper du får mye glede av å lage og sette opp figurene dine! Vi vil gjerne se noen bilder av resultatet.

Bilder og tilbakemeldinger

Først og fremst vil jeg takke deg veldig mye for gratis maler for produksjon … (Tall for trafikkdemping)

Først og fremst vil jeg takke deg veldig mye for gratis maler for produksjon av tall for trafikkdempende tiltak. Beskrivelsen er perfekt og veldig enkel å følge. Jeg jobbet 2 figurer overfor hverandre, det var veldig gøy. For vintersesongen sydde jeg fleecehatter. Karakterene er beundret av alle. De ligger ved inngangen til vårt industrianlegg med tilstøtende boligbygg. Vedlagt er et bilde.

Takk igjen for det!

Hilsen Regina Oswald

×